Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3927
2 december 1946

Verhoring van het gebed in het vaste geloof "Vader, uw wil geschiede"

Alles zult u door Mij kunnen bereiken, als u maar vast en onwankelbaar gelooft in Mij. Want als u mijn overgrote liefde voor u voor ogen houdt, weet u ook dat Ik geen gebed onverhoord laat. Een vast geloof in Mij brengt echter ook het volste vertrouwen in Mij met zich mee, het sluit de zekerheid in dat Ik in mijn wijsheid ook alles inzie wat voor u tot zegen is en dat Ik u er geen nadeel van laat ondervinden doordat Ik u iets toesta wat u niet tot heil strekt. En daarom zal een diepgelovig mens zich onvoorwaardelijk aan Mij overgeven, hij zal het aan Mij overlaten, hoe Ik hem zal bedenken. Hij zal niet eisen, veeleer deemoedig zijn verzoeken aan Mij voorleggen, steeds mijn wil vooropstellen en zich in mijn liefde en genade aanbevelen. En Ik zal hem bedenken in alle volheid. Lichamelijk en geestelijk zal Ik hem nooit gebrek laten lijden, want het gebed van mijn kind hoor Ik altijd. Maar als Ik u de vervulling van een verzoek weiger, twijfel dan toch niet aan mijn liefde, want juist mijn liefde wil u voor onheil behoeden. En u zult zelf niet altijd kunnen inzien, wat de uitwerking is van de vervulling van een verzoek. Leg daarom vol vertrouwen uw verlangens aan Mij voor en laat alles verder aan Mij over. En mijn liefde bedeelt u zo, dat voor u de weg naar Mij wordt geëffend, dat u zeker uw doel bereikt, dat u als mijn kinderen in het vaderhuis terugkeert om een gelukzalig leven te leiden in eeuwigheid. Maar gebruik voortdurend de kracht van het gebed. Roep Mij aan in elke situatie van het leven. Kom tot Mij als u in nood bent en denk ook aan Mij in uren van rust en vrede.

Vergeet Mij niet, opdat Ik ook u niet vergeet. Breng herhaaldelijk de verbinding met Mij tot stand door innig gebed en roep Mij steeds in uw nabijheid, want dan stroomt er onmetelijke kracht op u over, als u Mij in vrije wil zoekt, als uw gedachten Mij gelden en uw hart zich een weg naar Mij baant. U zult uit eigen beweging de weg naar Mij moeten vinden en daarom de brug moeten betreden die Ik voor u heb geslagen van de aarde naar Mij. U zult moeten bidden, want in het gebed verheft uw ziel zich in de sferen van het licht. In het gebed betreedt u de brug naar Mij, in het gebed komt het kind bij de Vader. Het brengt de verhouding tot stand van het kind tot de Vader, zoals het mijn wil is. En als Ik als Vader wordt aangeroepen, als een kinderlijk hart Mij tegemoet komt, verhoor Ik elk smeken, want mijn kinderen die vol vertrouwen tot Mij komen stel Ik niet teleur. En mijn liefde slaat op hen over, mijn liefde deelt onmetelijke gaven uit. Mijn liefde begiftigt het kind geestelijk en aards, en nooit zal het nood hoeven te lijden, zodra het waarlijk kinderlijk bidt, dat wil zeggen: in geest en in waarheid zijn gebed naar Mij zendt.

Maak allen gebruik van de genaden van het gebed, want alles zult u kunnen bereiken vanuit een diep levend geloof in Mij en mijn liefde. Maar stel geen eisen. En klaag of mor niet als Ik uw gebed schijnbaar niet verhoor. Want dan ziet mijn vaderliefde alleen maar een nadeel in de verhoring van uw verzoek, en om u daarvoor te behoeden ontzegt ze het u. Maar wie altijd zijn wil aan de mijne onderwerpt zal nooit teleur worden gesteld, want zijn gebed is het ware, Mij welgevallig als hij aan al zijn vragen toevoegt: "Vader, uw wil geschiede".

Amen