Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3285
8 oktober 1944

Gebed en werken van liefde zijn wapens tegen verzoekingen

Aan de macht van de boze zult u heel gemakkelijk ten offer kunnen vallen als u verslapt in het gebed en het werkzaam zijn in liefde. Want hij loert op elke zwakheid om u ten val te brengen. Hij neemt elke gelegenheid te baat om u zondig te maken en het lukt hem ook als het u ontbreekt aan kracht, die het gebed en het werkzaam zijn in liefde u opleveren. U zult u daarom nooit veilig mogen voelen, want de vijand van uw ziel komt ook onder het mom van een vriend tot u. Hij probeert u te winnen om gemakkelijk spel met u te hebben. En als u niet oplet, herkent u hem te laat en dan kunt u zich niet meer verweren tegen zijn listen en bedrog. Maar het gebed beschermt u tegen zijn macht. Want dan verbindt u zich met God. U richt een onoverwinnelijke muur op tegen het kwade.

Evenzo wordt de verbinding met God tot stand gebracht door onbaatzuchtige werken van liefde, die u onmiddellijk de kracht uit God doen toekomen en dan hoeft u de vijand niet meer te vrezen. En deze verbinding met God door het gebed en het werkzaam zijn in liefde mag nooit buiten beschouwing worden gelaten, ook wanneer de mens schijnbaar geen kracht nodig heeft. Want de vijand van de zielen geeft zijn schandelijke plannen niet zo gemakkelijk op. En wat hij vandaag niet kan bereiken, probeert hij morgen, tot de mens zwak is geworden door de voortdurende aanvallen en zich bijna zonder weerstand overgeeft, wanneer de kracht uit God hem niet toestroomt. Maar de mens kan voortdurend een innig gebed naar God opzenden. En dit zal nooit onverhoord blijven, want God laat de ziel van een mens niet zomaar aan Zijn tegenstander over. Want Hij worstelt evenzo om iedere ziel en tracht haar voor zich te winnen. Bijgevolg zal Hij het niet aan kracht laten ontbreken, als de menselijke wil deze maar in ontvangst neemt. Is echter de wil van de mens om weerstand te bieden gering, dan heeft de tegenstander van God vrij spel.

En daar waarschuwt de Heer u voor: dat u hem macht over u verleent, dat u zich door liefdeloos handelen in zijn macht begeeft en dat u verzuimt door het gebed contact te zoeken met God. Want dan maakt u zich het aardse leven zelf moeilijker, omdat u zich voortdurend zult moeten verweren en u de kracht daartoe ontbreekt. Het leven is een eeuwige strijd, want voortdurend strijdt het licht tegen de duisternis. En om de duisternis te overwinnen heeft de mens goddelijke hulp nodig. Goddelijke kracht, die hem door gebed en werken van liefde rijkelijk zal toekomen. En daarom moet u steeds op uw hoede zijn. Want het intrigeren van de satan is gevaarlijk en hij behaalt de zege als de mens verslapt in zijn streven opwaarts te gaan. Wees daarom waakzaam en blijf in gebed, en de tegenstander van God zal steeds op weerstand stuiten, want dan hebt u God zelf als trouwste bescherming die u nooit aan de vijand van uw ziel zal uitleveren.

Amen