Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4720
22 augustus 1949

Het schild van het geloof - Vertrouwen - Gods bescherming

Ik geef u goede gaven en in het besef hiervan zult u vrolijk moeten zijn. Wat kan de wereld u wel aan schade berokkenen wanneer Ik als Schild voor u sta en niets dichter bij u laat komen? Ga dus alleen achter het schild van het geloof staan en u zult gevrijwaard zijn tegen alle aanvallen van hen die u niet goedgunstig gezind zijn. Ik sta u altijd ter zijde, bereid u elk ogenblik te beschermen als u in gevaar bent. En dit geloof moet in u zo overtuigd zijn, dat u elke angst en nood daarmee verdrijft. Ik ben bij u aanwezig en Ik houd u vast, dat u niet verward zult raken in de wirwar die de vele tegenwerkingen in de wereld voor u zijn en waaraan u vreest te bezwijken. Richt alleen uw blik naar boven en roep Mij in gedachten, dan gaat u uw weg nooit alleen, maar steeds onder mijn begeleiding, zodat u dus zonder zorg zult kunnen gaan tot aan het einde van uw leven. Wel zal de wereld u nog erg dwars zitten, maar dit mag u niet angstig maken, want Ik ben sterker dan de wereld. En als de wereld u in het nauw brengt, maar Ik uw vrede wil, dan zal ze niets tegen u kunnen uitrichten.

Wees daarom vrolijk en blijmoedig en veracht de wereld, dat wil zeggen schenk geen aandacht aan haar en wat uit haar komt. Mijn rijk zal u schadeloosstellen voor dat wat de aardse wereld u ontzegt en in mijn rijk te vertoeven is waarlijk begerenswaard, want het stelt u niet teleur. Ik ben ook van deze wereld Heer en Ik orden ook dit aardse leven van u, maar deze zorg moet u helemaal alleen aan Mij overlaten en u daar ook niet mee belasten, omdat de zorg voor uw zielenheil heel wat belangrijker is en u alleen deze zult moeten herstellen. Het aardse leven kan Ik voor u regelen, maar het geestelijke leven zult u zelf vorm moeten geven volgens uw wil. En opdat u door niets wordt gehinderd in het werk aan uw ziel, neem Ik van u de zorg voor het lichaam over en voor datgene wat het nodig heeft voor de instandhouding en vervulling van zijn taak op aarde. En als Ik u deze belofte geef, zult u zich waarlijk aan Mij kunnen toevertrouwen. Alles wat u overkomt zal u alleen tot heil strekken. En zo verlang Ik dan nu volledig vertrouwen op mijn bijstand en u zult geholpen worden, wat het ook is wat u zorgen baart. Want Mij is niets onmogelijk en alle draden in de oneindigheid stuur Ik naar mijn wil, in wijsheid en overgrote liefde, steeds tot bestwil van mijn schepselen, die Ik voor eeuwig een gelukzalig lot wil bereiden.

Amen