Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0687
27 november 1938

De zegen van ziekte en leed

Een toestand van lijden dwingt de mens vaak zijn gehele leven nader te overzien, en dat is zowel gunstig voor de ziel en heel vaak ook voor het lichaam, omdat de mens in het besef van zijn vaak verkeerd denken en handelen een verandering van zijn wezen nastreeft die ook een gunstige uitwerking op het lichaam kan hebben in dit opzicht, dat een beschaafde levenswandel aanzienlijk kan bijdragen tot handhaving van een gezond lichaam of tot genezing van een ziek lichaam.

Vaak moet het lichaam door ziekte en zwakte worden getroffen om de mens te laten beseffen dat zijn levenswandel geheel tegen Gods orde inging. Want alle waarschuwingen en vermaningen die God de mens laat toekomen, bewerken niet wat ziekte vaak tot stand brengt. De mens is nu in zekere zin gedwongen zich van de wereld en haar vreugden af te wenden en hij ziet het aardse leven in een heel ander licht.

Hij ziet de broosheid en hulpeloosheid van het lichaam en het gevoel van de eigen zwakheid, het onvermogen zich uit deze toestand te bevrijden en dat brengt hem onwillekeurig op hogere geestelijke gedachten. Hij zal zich nu veel eerder met vraagstukken bezighouden waar een gezond mens helemaal niet aan denkt. En zulke gedachten kunnen de aanleiding geven tot verandering, als hij er zich niet tegen verzet. Dan kunnen de geestelijke wezens hun arbeid aan de ziel van zo'n mens beginnen doordat ze deze steeds meer beïnvloeden, opdat hij vragen stelt die hem door de geestelijke wezens door heldere gedachten beantwoord worden. Hij wordt dan meer en meer in een geestelijke atmosfeer geleid die hem weldadig aandoet en hem minder oppervlakkig maakt.

Het zou een zeer lange tijd nodig hebben gehad eer hij in het aards gewoel tot hetzelfde inzicht gekomen was. Die tijd zou voor de ziel nutteloos voorbij zijn gegaan. Maar zo kan soms een korte tijd al voldoende zijn om hem aanzienlijk verder te brengen. Daarom mag leed de mens niet ongelukkig maken, maar moet het zelfs als een bewijs van liefde van de eeuwige Godheid worden beschouwd. Dit zal die mens ook spoedig inzien die door dat leed de juiste weg genomen heeft en hierop nu verder kan gaan om ijverig te werken aan het heil van zijn ziel.

Amen