Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7480
17 december 1959

"Dood, waar is je prikkel?"

En uw einde zal zalig zijn wanneer u in Mij sterft, in uw Heiland en Verlosser Jezus Christus, die het u beloofd heeft dat u de dood niet zult smaken als u een levend geloof in Mij hebt. Dan zal Ik u bij Mij nemen in het geestelijke rijk en het uur van uw dood zal slechts een wisseling van verblijfplaats zijn. Uw ziel zal de aarde verruilen voor het geestelijke rijk en onuitsprekelijk gelukzalig zijn, want al het zware valt nu van haar af en ze volgt Mij in vurige liefde en vertrouwen, omdat ze Mij herkend heeft als haar Verlosser die haar op de drempel van het geestelijke rijk opwacht. Waarom vreest u de dood? Ik heb hem de prikkel ontnomen door mijn dood aan het kruis en mijn opstanding. Ik heb voor u het leven gekocht met mijn bloed en dit leven zult u in bezit nemen en eeuwig niet meer verliezen.

Zolang u op aarde vertoeft, bent u bang voor het uur van de dood. En hoe dat uw medemensen ook mag voorkomen, het geloof in Mij in Jezus Christus geeft u een zalig einde, al mag het voor uw medemensen anders lijken. Want Ik alleen heb de heerschappij, ook over de dood, en Ik weet wie Ik het eeuwige leven kan schenken. En deze hoeft geen vrees meer te hebben voor de dood en zijn verschrikkingen, want Ik stierf voor hem de dood vol van martelingen, opdat hij de mijnen, die Mij navolgen en die dus ware belijders willen zijn en waren van Jezus Christus op aarde, bespaard mag blijven.

Neem mijn woorden serieus en geloof dat Ik Heer ben, ook over de dood, en dat Ik alle verschrikkingen van een mens kan afwenden die de mijne is geworden door zijn geloof en zijn liefde. En of het ook lijkt dat zijn lichaam lijdt, Ik bepaal de graad van pijn en waarlijk, mijn liefde spreekt een woordje mee en geeft de mens niet meer op om te dragen dan waartoe hij in staat is en wat nodig is voor zijn ziel. Daarom kon Ik vol overtuiging zeggen: "Dood, waar is je prikkel, hel waar is je overwinning?" Want Ik was overwinnaar gebleven over hem die de dood in de wereld had gebracht en Ik zal waarlijk de mijnen laten deelhebben aan de overwinning die Ik heb bevochten op de vorst der duisternis. Ik zal diegenen een zalig moment van afscheid schenken, die Mij aanhangen en trouw blijven ook in tijden van strijd en nood, want Ik geef hun ook de kracht om vol te houden en Mij hun trouw te bewijzen. En dat is op aarde de grootste zege: in het vaste geloof Mij aan te hangen tot aan het einde. En dit geloof zal uw liefde u schenken, waaruit alleen een levend geloof voortkomt.

Vrees daarom het uur van de dood niet, u die uw best doet in de liefde te leven, want dat zal voor u slechts het binnengaan in een andere wereld betekenen en u zult de aarde graag verlaten en haar domein graag inruilen voor het rijk van licht en gelukzaligheid. U zult heengaan in vrede en harmonie van de ziel. U zult niet door de duisternis hoeven te gaan, maar in een lichtgewaad mogen binnengaan in het rijk dat het mijne is en u alle heerlijkheid belooft, die u tevoren nooit hebt aanschouwd en beleefd. Want als u Jezus Christus hebt gevonden, zal Hij het zelf zijn die u binnenleidt in Zijn rijk, in het rijk dat niet van deze wereld is.

Amen