Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.1003
12 juli 1939

Aansporing tot zelfbeheersing - Zachtmoedigheid - Vredelievendheid

Leer u beheersen en zachtmoedig, geduldig en vredelievend te worden, want de tijd op aarde is u als proeftijd gegeven, opdat u gedurende deze tijd rijp zult worden en u zult ontwikkelen en vormen tot nut van uw ziel. U zult nauwelijks uw levenstaak kunnen vervullen wanneer u dit niet als eerste nastreeft, want alle nadeel voor uw ziel vloeit voort uit uw gebrek aan zelfbeheersing. Verneem dus wat de Heer zelf u te kennen geeft:

Mijn kinderen op aarde, u zult uw best moeten doen elkaar in liefde te bejegenen. U hebt voor uzelf dit verblijf op aarde gekozen in het besef van datgene wat u mankeert, u hebt veel gelegenheden de zwaktes en fouten te bestrijden, maar u zult ook van goede wil moeten zijn om van de u geboden mogelijkheden gebruik te maken en in voortdurende zelfbeheersing sterker te worden en uw fouten te overwinnen. Denk eraan mijn kinderen, met welk een geduld Ik steeds weer uw zwakheden door de vingers moet zien en hoe mijn liefde voor u desondanks niet afneemt. Denk eraan hoeveel meer reden Ik zou hebben ongeduldig te worden en hoe Ik toch in uiterste lankmoedigheid en barmhartigheid mijn kinderen in mijn hart sluit en hen liefdevol vergeef als ze gefaald hebben. Bedenk dat mijn leven op aarde buitensporig veel geduld vroeg tegenover de zondige mensheid, die mijn overgrote liefde toch niet besefte en al het goede dat Ik voor haar deed met ondankbaarheid beloonde en tenslotte Mij zo onuitsprekelijk liet lijden.

Hoe zeer heeft men Mij vernederd en alle kwellingen bedacht en Mij, die zonder enige schuld was, aan de kruisdood overgeleverd. En Ik nam zelf dit bitterste onrecht geduldig op mijn schouders en onttrok desondanks mijn erbarmen niet aan hen die Mij lieten lijden. Ik bad de Vader in de hemel om vergeving van hun zonden en keerde me niet van de mensheid af, veeleer trachtte Ik haar door geduld en liefde te winnen en hun daardoor verlossing te brengen. En daarom zult ook u zich op aarde in de deugd van zelfoverwinning moeten oefenen, u zult voor elkaar moeten leven en steeds maar uw best doen elkaar onderling het leed te verzachten, opdat u volmaakt wordt en de tijd op aarde niet vergeefs hebt geleefd. En offer al uw zorgen en verdriet aan Mij op, dan zult u zachtzinnig worden als de duiven en in alle geduld en liefde het met elkaar eens worden. En een innerlijke vrede zal in uw harten neerdalen en Ik zal u bijstaan als u in gevaar verkeert uw zelfbeheersing te verliezen.

Amen