Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7496
7 en 8 januari 1960

Jezus als Leider

Waarheen voert uw weg wanneer u Mij niet als uw leider hebt uitverkoren? Dat zou u zich steeds weer moeten afvragen en niets anders wensen dan dat Ik uw Leider zal zijn aan Wie u zich zult kunnen toevertrouwen en aan Zijn hand veilig door het leven op aarde gaan. En u zult waarlijk steeds juist geleid zijn, u zult geen verkeerde wegen bewandelen en u van het doel verwijderen. U zult altijd de wegen begaan die juist zijn en waarover u in het hemelrijk zult kunnen komen, omdat u dan de weg zult gaan naar het vaderhuis, naar uw eeuwige vaderland. Maar u zult om mijn leiderschap moeten vragen. Ik dring Me niet aan u op. Ik zal u niet tegen uw wil ertoe trachten te brengen deze of die wegen te gaan of te mijden. Ik wil gebeden zijn om steeds en overal als uw Leider op te kunnen treden. Ik wil dat u Mij erom vraagt u te sturen en te leiden over alle oneffen wegen heen en Ik wil dat u zich dan zonder weerstand aan mijn leiding zult overlaten, dat u Mij zult volgen op de weg terwijl Ik u voorop ga om u naar het eeuwige vaderland toe te leiden. Want daar leidt maar één weg heen, die steil is en inspanning kost, die kracht vereist, een vaste staf en een steun, opdat u veilig deze weg zult kunnen gaan.

Laat Mij altijd maar uw Leider zijn, dan zult u spoedig niet meer verkeerd kunnen gaan. U zult geen bedenkingen hoeven te hebben dat de weg op een dwaalspoor leidt of dat hij onbegaanbaar zal zijn voor u en uw zwakke krachten. Wanneer Ik u voorga, zult u Mij onbezorgd kunnen volgen, want Ik weet hoe u het beste het doel bereikt en Ik zal u waarlijk de weg verkorten, al het onbegaanbare voor u uit de weg ruimen, u over hindernissen heen dragen en u steeds bij de hand nemen, opdat u zeker en zonder gevaar het doel zult bereiken. Maar u moet u zonder bedenken aan Mij toevertrouwen, u zult niet mogen aarzelen of vrezen verkeerd geleid te worden, want een betere Leider dan Ik zult u in het aardse bestaan nooit kunnen vinden. Zelfs wanneer u nog zulke trouwe vrienden onder uw medemensen vindt, kennen ze toch geen van allen de weg die opwaarts leidt, naar Mij.

En daarom moet u zich altijd alleen aan Mij vasthouden, maar dan geen enkele zorg meer in u op laten komen. Want vertrouwt u zich eenmaal aan Mij toe, dan beloon Ik u ook uw vertrouwen en neem u onder mijn beschermende hoede op uw levensweg. En u zult de klim nauwelijks merken, want naast Mij te wandelen wil ook zeggen mijn kracht in ontvangst te nemen, u aan mijn hand vast te kunnen houden en nu moeiteloos de klim omhoog af te leggen, ten behoeve waarvan u op aarde bent. Want uw weg moet opwaarts gaan. Zolang u op vlakke bodem gaat, is de weg niet de juiste. Want uw doel is boven en daarom is er ook kracht voor nodig, die u te allen tijde van Mij zult mogen ontvangen als u Mij tot uw Leider hebt gekozen voor u levensloop op aarde.

Maar dit leven is moeilijk als u alleen gaat of mijn tegenstander het recht geeft zich bij u aan te sluiten, die zeer goed de kunst verstaat, u de weg op te sieren en met lokmiddelen te vullen, zodat u niet zult merken dat hij niet opwaarts maar naar de afgrond voert. Dan bent u in groter gevaar, want u verlengt voor u de weg van de terugkeer naar Mij of maakt hem helemaal onmogelijk. Want in de diepte ben Ik niet te vinden en de weg die door mooie landstreken voert, die gemakkelijk begaanbaar is en door de kinderen van de wereld wordt bewandeld, deze weg leidt niet naar Mij maar onherroepelijk naar de diepte, waaruit de klim omhoog dan ontzettend zwaar is en weer eindeloze tijden vergt. De Leider zult u zich echter zelf moeten uitkiezen. U zult Mij alleen maar hoeven te vragen om van u de leiding door het leven op aarde over te nemen en Ik zal bij u zijn en die ander van u wegdringen wanneer hij zich bij u wil aansluiten. Want roept u Mij aan als uw Leider, dan bent u ook van elke verantwoordelijkheid ontheven, dan handel Ik voor u en stuur en leid u op goede wegen, zodat u zeker uw doel zult bereiken: dat u naar Mij terug zult keren in uw ware vaderland, dat u weer uw intrede doet in uw vaderhuis, waar Ik vurig op u wacht om Mij weer met u te verbinden tot in alle eeuwigheid.

Amen