Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6676
24 oktober 1956

"Beproef alles en behoud het beste"

Beproef alles en behoud het beste. Dat zeg Ik tot hen die geneigd zijn te twijfelen, die geen juist oordeelkundig vermogen bezitten en die angstig zijn geestelijke lering aan te nemen dat hun op ongewone wijze wordt aangeboden. Laat het u geheel vrij van vooroordelen aanreiken en vraag Mij dan om verlichting van de geest en denk na over het ontvangene. En wat u niet aannemelijk voorkomt omdat u nog niet in staat bent het voor waar te houden, schuif dat eerst terzijde en verkwik u aan datgene wat voor u na ernstig onderzoek geloofwaardig is. Ik verlang niet van u dat u blind zult moeten geloven, Ik verlang van u een onderzoek van het geestelijke goed dat u wordt overgebracht. U zult daarover moeten nadenken en het is beter dat u afwijst wat u onbegrijpelijk voorkomt dan dat u alles zonder meer aanneemt, want zo'n gedachtegoed waartegenover u al denkend nog geen standpunt hebt ingenomen, brengt u geen zegen. Maar als u het ernstig meent en verlangen hebt naar de zuivere waarheid, zult u ook duidelijk de waarheid herkennen wanneer geestelijke leringen die in Mij hun oorsprong hebben, u door mijn boden worden overgebracht. Want dit woord heeft de kracht in zich leven te geven, wel vooropgesteld dat het leven wordt nagestreefd.

Beproef alles en behoud het beste. Zijn deze woorden niet in tegenspraak met de eis te geloven zonder erover na te denken? Ik zelf laat u toch vrij wat u zult geloven, wanneer Ik u vraag "het beste" te behouden. Ik laat u vrij omdat Ik geen blindelings geloof van u mensen verlang. Maar waarom verhindert u de mensen te onderzoeken, van wie u eist dat een nadenken over leerstellingen van het geloof achterwege moet worden gelaten. Handelt u niet tegen mijn wil in? En bent u zich dan van de gevolgen bewust die zo'n geloofsdwang de mensen oplevert?

Steeds weer benadruk Ik de vrijheid van de wil, steeds weer stel Ik de verantwoordelijkheid van ieder mens afzonderlijk voorop voor zijn wilsbeslissing, steeds weer waarschuw Ik voor geestelijke dwang en maak Ik u duidelijk waar het in het aardse leven eigenlijk op aankomt. En ook de schrift geeft u het bewijs met deze woorden: "Beproef alles en behoud het beste". En iedere serieuze mens die mijn wil vervullen wil, zou omtrent deze woorden wantrouwig moeten worden dat ze toch niet overeenstemmen met de geboden van kerkelijke zijde en hem aanleiding geven tot nadenken. Want wiens woorden, wiens leerstellingen zijn nu geloofwaardiger?

En u zult aan deze woorden van Mij geen andere bedoeling kunnen toeschrijven dan deze: een standpunt in te nemen tegenover elke geloofsleer. U zult stelling moeten nemen, ongeacht wie u geestelijke leer voorhoudt, want ook de zuivere waarheid uit Mij, die van boven rechtstreeks naar u toekomt, zult u mogen onderzoeken en Ik zal u niet veroordelen wanneer u meent niet alles zonder meer te kunnen aannemen. Alleen zult u Mij altijd om raad moeten vragen en Ik zal u het begrip geven voor datgene wat u nodig hebt om uw zielen rijp te laten worden. En is uw graad van rijpheid nog laag, dan zult u niet in staat zijn alles te begrijpen, maar uzelf bepaalt wat u aan zou willen nemen.

Beproef alles en behoud het beste. Want daarmee toont u de ernst van uw gezindheid en het verlangen naar de waarheid. Maar wie zonder onderzoek aanneemt, laat zijn onverschilligheid zien, en hij zal zich ook nooit met de waarheid bezighouden, omdat ze hem onverschillig laat. Maar zo'n instelling mag van verantwoordelijke zijde nooit geëist worden. De mensen moeten worden aangespoord, maar niet worden verhinderd zich met geestelijke leer bezig te houden, dan pas kan het zegenrijk zijn en de mens helpen de zielenrijpheid te bereiken, omdat dan de vrije wil wordt ingezet op welks beslissing het alleen aankomt.

Amen