Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

De ernstige wil

Uitgave 2010

Inhoud:

BD.7074 Ongeloof voor het einde - Activiteit van satan * TB30

De wilszwakte van de mensen

BD.2045 Lauwheid - Wilszwakte - Verslappen in gebed * TB94
BD.2268 Eigenliefde - Een geringe wil om verlossend bezig te zijn * TB76 TB113

De wilsproef op aarde

BD.2895 Verzoekingen - Innerlijke gevechten - Het beproeven van de wil * TB88
BD.5672 De wilsproef op aarde - Het navolgen van Jezus - Verbinding * TB119
BD.7030 Aardse wilsbeproevingen - Voortdurende strijd

Verandering van wil en wezen

BD.6204 De juiste wil garandeert de verandering van wezen
BD.7351 Wezensverandering tot liefde - Gods tegenwoordigheid

Bewuste zielenarbeid

BD.3661 De arbeid aan de ziel * TBT1 TB02 TB112
BD.7530 Bewust werken aan de ziel * TB43 TB54

Het loskomen van de wereld

BD.3968 Het inkeren naar binnen - Het zich losmaken van de wereld en materie - Het resultaat is waarheid * TBT1 TB127
BD.7361 "Het hemelrijk lijdt geweld" (2)
BD.8471 Het bereiken van het kindschap Gods vereist het loskomen van de wereld * TB127

Zelfbeschouwing en zelfkritiek

BD.6113 Zelfkritiek: gedachten - liefde
BD.7307 Geregelde zelfbeschouwing is nodig * TB43
BD.8064 Innerlijke zelfbeschouwing * TB43

Ernstig verlangen naar waarheid

BD.5778 Valse christussen en profeten * TB78
BD.6379 Het begeren van de waarheid garandeert waarheid
BD.7559 Ernstig verlangen naar de waarheid

Het ernstig onderzoeken van geestelijk goed

BD.3686 Ernstige onderzoekingen en het willen van de waarheid
BD.6676 "Beproef alles en behoud het beste" * TB01 TB68 TB126
BD.7009 Geestelijke verbindingen die door God gezegend zijn - Minderwaardig spiritisme * TB48

Verlangen naar God

BD.5460 De op God gerichte wil is de doorstane proef op aarde
BD.7303 Ernstig verlangen naar vereniging met God * TB72 TB97
BD.7870 De overgave aan God - Het onderkennen van Jezus Christus

Versterking van de wil door Jezus Christus

BD.3948 De wil tot het goede - Toevoer van kracht door de goddelijke Verlosser * TB102
BD.7035 Versterking van de wil door Jezus Christus - De beoordeling van de wil * TB92 TB104 TB110 TB127

De band met God

BD.5979 Het vragen om de goddelijke Geest
BD.6363 Verbinding met Jezus Christus in elke nood * TB62 TB110 TB122 TB127
BD.8040 De band met God - Gedachten - Gebed - Werkzaam zijn in liefde

De wilsbeslissing voor God

BD.6885 De beslissing van de wil voor God * TB116
BD.8332 Wilsbeslissing - Denkvermogen - Stem van het geweten
BD.6617 Belijden voor de wereld

De ernstige wil bereikt het doel van het leven op aarde

BD.6141 De ernstige wil bereikt het doel
BD.6823 Het terugkeren naar God vereist een serieuze wil * TBT2
BD.8523 Voorwaarde om de voltooiing op aarde te bereiken * TB43 TB92

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: