Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6204
4 maart 1955

De juiste wil garandeert de verandering van wezen

Verzeker u van het recht op de eeuwige gelukzaligheid door een altijddurend streven naar geestelijke voltooiing. Wanneer u uw doel zult willen bereiken, wanneer deze wil ernstig is, dan bent u al kandidaat voor mijn rijk en dan help Ik u naar Mij te komen. De juiste wil verzekert u pas de kracht om uw voornemen uit te voeren, terwijl u zonder deze ernstige wil nooit in staat bent uw wezen te veranderen. Dus verandering van uw wezen voltrekt zich nooit tegen uw wil, maar vereist op de eerste plaats deze wil. Want de wil is het teken van het zich bewust toekeren naar Mij, van Wie u zich eens afkeerde. Maar nooit kan daar onder worden verstaan dat u alleen door woorden uw wil te kennen geeft.

Ik kijk in uw hart en verheug me erover als Ik de ernstige wil in u zie. En dan ben Ik steeds bereid kracht te schenken en u zult nu ook uitvoeren wat u tot voltooiing voert. U zult werken van onbaatzuchtige naastenliefde verrichten. Een mens die serieus naar voltooiing streeft, kan niet meer anders dan in liefde actief zijn, want dit werkzaam zijn in liefde is al de uiting van de kracht die hem van Mij toekomt naarmate hij ernstig van plan is opwaarts te gaan.

Maar de wil is vrij. Geen aardse en geen geestelijke macht kan de wil in een bepaalde richting dwingen, want al zou de mens ook worden gedwongen naar buiten toe een bepaalde wil te kennen te geven, wanneer hij ook gedwongen ertoe gebracht zou zijn bepaalde daden uit te voeren, zijn diepste wil - afschuw of vreugde bij het doen dat verlangd wordt - kan niet bepaald worden, hij zal vrij zijn en blijven en toch door Mij beoordeeld worden. Sla daarom acht op uw wil. Leg voor u zelf rekenschap af hoe u in het diepst van uw hart denkt en wilt. Vraag u af of uw denken en willen overeenstemt met mijn wil, of het zo is dat u Mij te allen tijde onder ogen zou kunnen komen, zonder te vrezen dat Ik u zal veroordelen.

Let op uw wil en richt deze juist. Laat steeds alleen Mij zelf uw doel zijn en voed in u het verlangen volmaakt te worden zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. Streef naar geestelijke voltooiing, dan zult u ook van een gelukkig leven verzekerd zijn, want Ik laat een ernstig strevende mens niet terugvallen in de handen van diegene aan wie hij zich tracht te ontworstelen. Zodra hij zijn wil op Mij richt, wordt hij door mijn liefde vastgepakt en voorzien van mijn kracht, die hem nu ook in staat stelt dat uit te voeren wat hij wil en die hem zeker tot de voltooiing brengt. Daarom zult u vaak in de stilte moeten gaan en nadenken over uzelf. U zult uw willen en denken steeds aan ernstige kritiek moeten onderwerpen wanneer u ernaar streeft mijn rijk binnen te gaan en gelukzalig te worden, wanneer u ernstig streeft naar de vereniging met Mij.

Amen