Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6113
19 november 1954

Zelfkritiek: gedachten - liefde

Waar uw liefde is, daar zullen ook steeds uw gedachten zijn. En als u nu ernstige zelfkritiek wilt uitoefenen, let er dan alleen op waarmee u zich voornamelijk in gedachten bezighoudt. Want uw gedachten zijn vrij en die hoeft u niet te verbergen voor de medemensen, dus zullen de gedachten altijd blijk geven van het diepste verlangen of dat wat uw hart het meest beroert. Onderzoek nu of ze aards of geestelijk gericht zijn en doe uw best ze zoveel mogelijk van het aardse af te keren en op het geestelijke te richten. Span u in om God en Zijn rijk tot het doel van uw verlangen te maken en u los te maken van alles wat de wereld toebehoort.

Laat dus niet de wereld uw liefde gelden, maar God. Want God zal u uw liefde waarlijk beter belonen dan de wereld. God zal u weer liefde schenken en Zijn liefde te bezitten betekent: leven en gelukzaligheid te verkrijgen, licht en kracht te ontvangen en eens het eeuwige leven binnen te gaan wanneer het leven op aarde is beëindigd. Maar wie de wereld meer liefheeft, die kan alleen wereldse goederen ontvangen die vergankelijk zijn, die hem het aardse bestaan wel mooier maken, maar zijn ziel omhullen met duisternis. En aan het einde van het leven zal de mens daar niets van kunnen meenemen naar boven in de eeuwigheid.

U zult uzelf gemakkelijk kunnen onderzoeken wanneer u op uw gedachten let. En daarom wordt u gewaarschuwd en voortdurend aangespoord om uw gedachten naar boven te laten gaan. Want al is voor u niet meteen de winst zichtbaar, deze zal onmetelijk zijn als u heengaat naar het geestelijke rijk. En ook op aarde zult u al rijkelijk kunnen ontvangen, want elke geestelijke gedachte wordt opgepakt door de bewoners van het geestelijke rijk en voor u gezegend. U brengt met hen de verbinding tot stand en daar hun doel altijd alleen God is, leiden ze ook uw gedachten naar God toe en ze brengen u een geestelijke schat over die altijd overeenstemt met uw verlangen.

Laat niet de wereld uw gedachten beheersen. Verdring ze en houd u door middel van gedachten meer bezig met het rijk dat u eens zult betreden. En hoe meer u erin slaagt u van de wereld los te maken, des te meer zal God het doel van uw gedachten zijn. Uw liefde zal steeds meer naar Hem uitgaan en de beantwoording van Zijn liefde zal voor u onvermoede gelukzaligheden betekenen. U zult leven, want u ontvangt van Hem licht en kracht en u zult nu in ononderbroken werkzaamheid overeenkomstig de wil van God gelukzalig zijn in het geestelijke rijk.

Amen