Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7870
12 april 1961

De overgave aan God - Het onderkennen van Jezus Christus

Hoe eenvoudig en zorgeloos is uw levensweg wanneer u die aflegt aan mijn hand, wanneer u hem gaat onder mijn voortdurende begeleiding, wanneer u zich maar altijd aan Mij toevertrouwt en Mij voor u laat zorgen. Dan zult u ook zeker uw doel bereiken, want aan mijn hand zult u waarlijk geen verkeerde wegen gaan. De innige overgave aan Mij is er ook de garantie voor dat Ik uw vaste Leider en Begeleider ben. Want waar een hart in liefde voor Mij sneller gaat kloppen, ga Ik niet meer weg, want daar heeft mijn tegenstander zijn recht verloren ofschoon hij steeds weer zal proberen u de bekoringen van de wereld voor ogen te houden om u weer van Mij af te troggelen. Maar wie door mijn liefde is vastgepakt, wie het zelf mogelijk maakt dat mijn liefde hem bestraalt, diens verlangen geldt niet meer de wereld en haar vreugden. Hij heeft andere goederen gevonden die hem waard zijn om naar te streven en hij wendt zijn blik niet meer af maar onophoudelijk omhoog, waar hij Mij aanschouwt en nu op Mij aanstuurt met al zijn zinnen.

De overgave aan Mij moet hebben plaatsgevonden, dan heeft de mens ook zijn wilsproef doorstaan. Dan heeft zijn wil zich voor Mij uitgesproken, dan is de weg van de terugkeer definitief betreden die gegarandeerd eindigt bij Mij. En Ik wil u daarom mijn voortdurende aanwezigheid beloven wanneer u maar van plan bent deze te bezitten, want dan schenkt u Mij uw wil en Ik ga nu eeuwig niet meer van u weg. Het hoeft dus helemaal geen gewelddaad te betekenen Mij en mijn rijk te verkrijgen, wanneer u zelf zich maar in liefde aan Mij overgeeft. Maar geweld zal moeten worden gebruik door degene bij wie de liefde tot Mij nog ontbreekt, die nog de wereld toebehoort en daarom moet strijden tegen het verlangen naar de wereld. Tot deze de innige band met Mij tot stand heeft gebracht kan lange tijd duren, hoewel Ik ook hem met mijn liefde volg en steeds weer probeer hem vast te pakken. Maar Ik dwing zijn wil niet en deze gaat nog vaak de weg van de wereldse genoegens en vreugden, die naar beneden voert en door mijn tegenstander steeds weer aan de mens als bekoorlijk wordt voorgesteld, tot hij zich uit zichzelf vrij maakt van zijn begeerten, tot hij zijn blik op Mij richt en verlangt dat Ik hem aan de hand zal nemen en omhoog zou willen leiden.

Het gaat steeds alleen maar om uw ernstige wil, die in het hart moet ontstaan en niet door woorden kan worden vervangen. Het gaat erom dat de mens verandert, dat zijn wezen dat tot nu toe door mijn tegenstander werd bepaald, zich nu door Mij laat leiden, dat de mens opgaat in mijn wil, dat hij de grondwet van de liefde vervult, dat hij zich weer in de eeuwige ordening inpast en dus zijn oerwezen aanneemt. Het gaat erom dat hij geen weerstand meer biedt wanneer mijn liefde hem bestraalt, dat wil zeggen dat hij zich bewust openstelt, dat hij zal wensen weer met Mij in verbinding te treden en mijn liefde te bezitten, die hij eens had afgewezen. Dan erkent hij Mij bewust en de vroegere zonde van de afval zal hij ook onderkennen.

Maar dit alles is niet mogelijk wanneer hij niet de weg naar de goddelijke Verlosser Jezus Christus heeft gevonden. Want Deze alleen geeft hem de kracht zich van mijn tegenstander af en naar Mij toe te wenden. Deze alleen is het Die u dan aan de hand leidt, want Hij en Ik zijn één. En het zich naar Mij toekeren moet derhalve in Hem plaatsvinden, omdat u anders nooit de kracht zou bezitten u door middel van de wil van de tegenstander los te maken. Want deze krachteloosheid was het gevolg van de grote zonde van het zich afkeren van Mij, die nu pas door Jezus is goedgemaakt, dus ook uw wilszwakte alleen door Hem de versterking kon ondervinden om u van mijn tegenstander af te keren, weer naar Mij toe, Die u nu aan de hand neem en waarlijk naar het juiste doel leid. En heeft uw wil voor Mij beslist, dan hoort u ook bij hen die door Jezus’ bloed verlost zijn. U hebt Hem gevonden en Mij zelf in Hem herkend.

De innige overgave aan Mij is ook met het levend geloof in Jezus Christus verbonden, omdat u nu helder en duidelijk Diens missie herkent en Mij zelf niet meer van Hem kunt scheiden. Want de overgave aan Mij heeft plaatsgevonden in de liefde en de liefde is het licht dat nu weer door u heen straalt, zoals eens. Zonder liefde vindt u niet de weg naar Mij. Zonder liefde zoekt u niet de aaneensluiting met Mij. Maar de liefde bindt ons weer eeuwig samen, de liefde ziet in dat u zich met Mij aaneen zult moeten sluiten, wilt u eeuwig gelukzalig zijn. En de liefde dringt u naar Mij, Die u nu ook nooit meer los zal laten.

Amen