Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6141
21 december 1954

De ernstige wil bereikt het doel

Allen die juist willen gaan, allen die worstelen om het heil van hun ziel, worden door Mij ondersteund zodat ze ook hun doel bereiken, zelfs wanneer de weg die ze hebben genomen niet de juiste is. Maar Ik help hen op de juiste weg en ze zullen zich door Mij laten helpen wanneer ze de ernstige wil hebben mijn welgevallen te verkrijgen. Het gaat er altijd alleen maar om of het ze ernst is mijn wil te vervullen, want er zijn er velen die door opvoeding of door traditie op een bepaalde weg werden gedrongen die ze nu onbezorgd verder gaan in de veronderstelling dat hij naar het doel voert. Maar ze willen serieus het doel bereiken. En diegenen zal Ik steeds helpen dat ze de juiste weg vinden die opwaarts leidt, naar Mij.

Maar wie voortgaat in onverschilligheid, wie er helemaal niet over nadenkt waarheen de weg zou kunnen leiden die hij betreedt, wie ook op diegenen geen acht slaat die hem juist willen wijzen, of wie tegen beter weten in voortgaat op een weg omdat hij hem aanlokkelijk toeschijnt, die heeft ook geen ernstige wil bij Mij te komen en hem kan Ik daarom ook niet helpen, want mijn hulp verlangt zijn goede wil. Maar het is verkeerd te geloven dat elke weg naar Mij leidt. Het is verkeerd te geloven dat u het doel zult bereiken wanneer u zich zelf niet in beweging zet, wanneer u op een weg blijft staan, dat wil zeggen wanneer u niet uw wil actief laat worden, wanneer u genoegen neemt met alleen maar formaliteiten, zonder zelf werk te verrichten die uw vooruitgang verzekert.

De weg naar Mij moet door ieder mens zelf worden afgelegd in vrije wil. Wordt hij gedrongen of gedwongen een bepaalde weg te gaan, dan heeft hij daar geen eigen voordeel van. Maar hem wordt van Mij uit steeds weer een weg getoond die hij vrijwillig kan betreden en hij wordt geholpen van verdrukkers vrij te worden, maar steeds alleen mits hij zelf wil dat hij alleen het doel nastreeft Mij te bereiken. En op elke weg die de mens heeft ingeslagen is hem gelegenheid geboden de juiste weg naar boven te gaan. Ik zal ieder helpen hem te vinden en steeds zal deze weg naar Mij door licht kenbaar zijn, want het is de weg van de waarheid die altijd licht zal verspreiden en die daarom ook gevonden kan worden door ieder die het licht zoekt. En alleen wie het licht schuwt die gaat eraan voorbij.

Amen