Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5672
10 mei 1953

De wilsproef op aarde - Het navolgen van Jezus - Verbinding

Alleen in de verbinding met Mij vindt u uw gelukzaligheid. U hebt u eens vrijwillig van Mij gescheiden en werd daardoor ongelukkig. U zult vrijwillig naar Mij moeten terugkeren om ook in de toestand van gelukzaligheid geplaatst te zijn, die dus alleen te vinden is in de verbinding met Mij. Niets kan voor u de plaats innemen van wat u in Mij en met Mij ondervindt. En daarom is ook elk streven in een andere richting een nutteloze bezigheid voor uw ziel, die alleen maar wordt tegengehouden op de weg naar de voltooiing, die haar terugkeer naar Mij slechts langer maakt, zodra ze een ander doel nastreeft dan de vereniging met Mij. Ik alleen wil uw doel zijn, omdat Ik alleen u de gelukzaligheid kan geven die u verloren hebt door eigen schuld. Daarom zal al mijn zorg er naar uit gaan, uw wil op Mij te richten. Ik zal u steeds zo sturen of uw lot zo beschikken dat u wordt aangespoord uw toevlucht tot Mij te nemen, doch steeds met respect voor uw vrije wil.

Omdat uw wil zelf doorslaggevend is, bestaat echter ook het gevaar dat u deze verkeerd zult richten, dat u iets anders nastreeft en zo de terugkeer naar Mij vertraagt. Want mijn tegenstander tracht eveneens uw wil te bepalen, hoewel hij niet met dwang op u in kan werken. Hij houdt u steeds andere doelen voor ogen die u zult moeten najagen, om u van de enige juiste weg af te brengen. Maar langs omwegen zult u bezwaarlijk het doel bereiken. Uw tijd op aarde als mens gaat snel voorbij. Er is u maar een korte termijn toegestaan waarin u de uiteindelijke vereniging met Mij zult kunnen bereiken en wanneer u deze korte tijd niet wijselijk benut is hij voor u verloren.

Er is u mensen door Jezus Christus heel duidelijk de weg gewezen waarop u tot de algehele vereniging met Mij zult kunnen komen. U zult alleen de weg van de navolging van Jezus hoeven te gaan om met zekerheid bij Mij te komen. Maar u zult deze weg bewust moeten afleggen. U zult uw handen naar Mij moeten uitstrekken opdat Ik u kan vastpakken. U zult dus in gedachten door innig gebed met Mij in verbinding moeten treden en door een leven in liefde de kracht uit Mij in ontvangst moeten nemen, die nu al de met Mij aangegane verbinding bewijst. Alleen zo zult u op aarde het doel kunnen bereiken. Alleen zo vervult u uw taak op aarde. Alleen zo richt u uw wil bewust op Mij en zult u door Mij worden aangenomen.

Uw leven op aarde heeft alleen als doel uw wil te beproeven, die zich eens van Mij af en naar mijn tegenstander toe keerde en die zich nu van hem moet losmaken en Mij weer helemaal toegewijd moet zijn. U zult in rechtstreekse verbinding met Mij moeten treden. Begrijpt u wat Ik van u verlang? Dat Ik alleen uw hart wil vervullen, dat u het alleen voor Mij zult moeten toebereiden, dat Ik uw Heer en Koning wil zijn, dat Ik geen vreemde goden naast Mij kan dulden tot wie u uw gedachten richt, omdat deze dan steeds een algehele vereniging met Mij in de weg staan, want Ik wil uw onverdeelde liefde, heel uw hart en uw wil bezitten. Eens moest u beslissen tussen Mij en mijn tegenstander. U volgde hem echter in blinde liefde en verliet Mij. Dus zult u nu op aarde alles moeten verlaten en alleen Mij volgen. Dan doorstaat u de beproeving van uw aardse leven. U richt uw wil juist en u verwerft weer het recht op de gelukzaligheid die eeuwig duurt.

En omdat uw vroegere afval van Mij als reden had dat u niet in staat was Mij te aanschouwen, omdat Ik voor u de weg van de terugkeer naar Mij gemakkelijk wilde maken, ben Ik zelf voor u zichtbaar geworden in Jezus Christus, opdat u Hem nu zult liefhebben en op Hem zult aansturen en u zich daardoor voor Mij uitspreekt, voor Degene Die zich zelf in Jezus Christus heeft belichaamd om voor u mensen een zichtbare God te zijn die u nu al uw liefde zult kunnen schenken en Wiens liefde u kunt verwerven. Die u wil opnemen in Zijn rijk om u voor eeuwig gelukzaligheden te bereiden, die u alleen in de algehele verbinding met Mij zult kunnen genieten.

Amen