Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

Jezus Christus is de goede Herder

Uitgave 2009

Inhoud:

Johannes 10, 11-16; 27-28

BD.4360 De gelijkenis van de goede Herder * TB110

Johannes 10, 11

BD.5343 God - Vader * TB109
BD.5006 De afval van het geestelijke van God, menselijk voorgesteld
BD.7484 De geboorte van Jezus op de aarde
BD.7485 Kerstmis
BD.5932 Kruisdood - Goede Vrijdag
BD.8893 Jezus Christus moet door de mens worden erkend

Johannes 10, 12-13

BD.5041 Het gelukzalig worden - Vrije wil - Wolf in schaapskleren
BD.2045 Lauwheid - Wilszwakte - Verslappen in gebed * TB125
BD.6447 Het oppotten van de materie - Het aansporen door de tegenstander * TB81
BD.7215 Verlokkingen van de wereld en overwinning * TB97
BD.5038 Het werkzaam zijn van de satan - Ik ben de goede Herder

Johannes 10, 14-15

BD.5376 Ik ken de mijnen - de goede Herder
BD.5865 Twee verschillende werelden - De stem van de goede Herder
BD.8330 De roep van de Herder - Grote geestelijke nood

Johannes 10, 16

BD.6845 De goede Herder * TB128
BD.4693 De goede Herder - Leider - Zorgeloze levenswandel
BD.6418 De weg naar het vaderhuis - Gods leiding * TB109
BD.7060 Gods leiding - Wil - Geloof - Liefde
BD.7702 Joh. 14:18. - "Ik wil u niet tot wezen laten worden" * TB62 TB110

Johannes 10, 27

BD.4038 Brood uit de hemel - Geestelijke zon - Stem van de goede Herder
BD.4599 Houdt u vast aan mijn woord: "Kom allen tot Mij" * TB62
BD.4726 Mijn schapen herkennen mijn stem - "Afweer" * TB26 TB68
BD.6570 Mijn schapen herkennen mijn stem * TB103
BD.6760 Luister onophoudelijk naar Gods woord - (Ik doe niets verkeerds)
BD.8048 De genade van het aangesproken worden door God

Johannes 10, 28

BD.6108 Het doel van God: eeuwig leven - De vrije wil
BD.6305 Wees werkzaam voor de eeuwigheid
BD.6850 Jezus Christus opent de poort naar de eeuwigheid * TB52 TB71 TB106 TB110 TB132

Verkondiging van het evangelie van de "Goede Herder"

BD.2561 Een hart dat bereid is te ontvangen - Goede Herder
BD.3689 Dringende noodzaak en zegen van het werk voor het rijk Gods
BD.4295 De goede Herder - "De mijnen herkennen mijn stem" * TB128
BD.4304 De zegevierende kerk - Eén Herder en één kudde * TB08
BD.6301 De gemeenschap van Jezus Christus * TB08
BD.7455 Jezus, de goede Herder * TBT2 TB128

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: