Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5041
14 januari 1951

Het gelukzalig worden - Vrije wil - Wolf in schaapskleren

Ik heb waarlijk maar één doel: u mensen gelukzalig te maken. Maar uw gelukzalig worden vereist op de eerste plaats dat u het zelf wilt. Begrijp, dat niet mijn wil beslist, maar alleen uw wil die vrij is. En om deze wil worstelt ook mijn tegenstander die u niet wil teruggeven, maar u niet kan vasthouden wanneer u naar Mij verlangt. Daarom zal het voor u ook begrijpelijk zijn, dat en waarom hij ook die mensen in het nauw brengt, die op Mij aansturen, wier wil eigenlijk al heeft gekozen voor Mij, maar die hij weer terug wil winnen.

Een gelukzalig worden is alleen mogelijk in aaneensluiting met Mij, die ook onherroepelijk wordt bereikt wanneer de mens voor Mij heeft gekozen. Er bestaat geen gevaar meer voor degene die naar Mij verlangt. Maar hij zal aan verzoekingen van allerlei aard zijn blootgesteld zolang hij op aarde is, omdat zolang ook mijn tegenstander de strijd niet opgeeft, zelfs niet wanneer hij zonder succes is. Mijn tegenstander werkt wel met list en geweld, maar hij heeft een troebele geest, daar hij anders de nutteloosheid van zijn streven zou inzien. Ik wil u gelukzalig maken. En u mensen geeft Mij door uw wil die op Mij is gericht het recht u tot Mij te trekken. De satan die inziet dat u voor hem verloren bent verslapt echter niet, omdat hij de kracht van mijn liefde onderschat, omdat hij gelooft Mij nog te kunnen ontwringen wat echter Mij toebehoort. En zijn middel is verwarring te stichten, twijfel in het hart van de mensen te zaaien en zo het geloof in Mij aan het wankelen te brengen.

Maar weer geeft uw wil alleen de doorslag. Behoort u Mij toe, dan ziet u ook spoedig zijn vals spel in en wendt u zich van hem af. Wat u onduidelijk was, wordt u begrijpelijk. En u bevrijdt u zelf uit zijn macht. Hij kan u niet vasthouden, omdat u op Mij aanstuurt.

Wie dus naar Mij wil, zal ook zijn doel bereiken, al mag de satan nog zo erg woeden in de laatste tijd voor het einde. Hij zal zo nu en dan wel moeilijk herkenbaar zijn. Want hij sluipt vaak binnen onder een masker en hij pakt de vluchtigste gedachte op die dienstig zou kunnen zijn voor zijn plan. Hij werkt met veel list en geweld en als werktuigen bedient hij zich van diegenen die niet volledig in de waarheid zijn onderricht, omdat de dwaling hem zelf de schuilplaats verschaft die hij nodig heeft om van daaruit zijn strijd te voeren.

De zuivere waarheid zorgt ervoor dat hij niet de overhand zal krijgen, omdat hij steeds wordt herkend door diegenen die in de waarheid staan. Maar een nog zo geringe misvatting verleent hem toegang en dan richt hij heilloze verwarring aan, als een wolf die inbreekt in de schapenstal en angst en verschrikking teweegbrengt. Desondanks zal hij ook dan nog geen schade kunnen aanrichten, wanneer mijn schapen naar Mij vluchten, naar hun Herder, die hen beschermt tegen elk gevaar. Dus is weer alleen de wil beslissend en zodra deze op Mij is gericht heeft de satan elke macht over de mens verloren. Dat zult u dus moeten weten, dat u steeds dan de juiste weg gaat, aangezien Ik uw doel ben, dat u dan noch weer zult kunnen vallen, noch struikelen, daar Ik dan met u ga, omdat Ik zelf u de gelukzaligheid wil verschaffen.

Vrees daarom geen vijandige kracht. Vertrouw alleen op Mij, uw God en Vader van eeuwigheid. Geef uzelf aan Mij en richt u op Mij. Dan behoort uw wil Mij toe en Ik laat u waarlijk niet in handen van mijn tegenstander vallen, die u van Mij wil vervreemden. Mijn liefde pakt u vast en de kracht van mijn liefde zal ook overwinnaar zijn over hem, omdat haar niets voor eeuwig kan weerstaan.

Amen