Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6447
8 januari 1956

Het oppotten van de materie - Het aansporen door de tegenstander

Alleen dat is als waarheid te beschouwen, wat mijn geest de mensen overbrengt. En daarom moet elke geestelijke leer, die u wordt gebracht, met deze enige waarheid uit Mij overeenstemmen, daar ze anders van een ander is uitgegaan, wiens streven steeds is en blijven zal, de waarheid te bestrijden, en die zich daartoe ook van zulke middelen bedient, die Mij zelf als oorsprong moeten voorspiegelen. Wat Ik de mensen geef, zal er steeds alleen voor dienen, de rijpheid van de ziel te verkrijgen, die als eigenlijke taak op aarde de mensen tot doel werd gesteld, omdat mijn liefde hen wil helpen uit elk geboeid zijn door de materie los te komen, om het geestelijke rijk na de dood onbezwaard binnen te kunnen gaan. En elk woord, dat door Mij zelf naar de aarde wordt gestuurd, heeft steeds alleen maar dit ene doel, u de rijpheid van de ziel op te leveren. Ik zal steeds weer de mensen aanmanen, zich vrij te maken. En Ik zal ze er ook de begrijpelijke reden voor geven. Ik zal u duidelijk maken, wat alle materie in wezen eigenlijk is en op welke wijze de vergeestelijking ervan in eindeloos lange tijd plaatsvindt. Mijn zorg zal steeds alleen uw ziel gelden, het geestelijke in de materiële vorm.

Het loslaten van de materie is een zo belangrijke daad, het is een daad van het grootste belang, dat mijn woord nooit een aansporing bevatten zal om materie op te potten, ze te vermeerderen en zich te verheugen in haar bezit. Maar dit alles spoort mijn tegenstander aan. En u zult deze woorden van Mij geloof mogen schenken, dat mijn tegenstander overal invloed heeft verkregen, waar die verschijnselen kunnen worden nagestreefd, dat zich rijkdommen ophopen, dat deze rijkdommen worden gebruikt om de ogen van de mensen te verlustigen, dat deze rijkdommen niet het doel nakomen dat alleen als zegen van de rijkdom is te bestempelen: arme en noodlijdende mensen uit hun ellendige toestand te bevrijden. Dit zal mijn tegenstander steeds weten te verhinderen. En daaraan zult u mensen ook kunnen herkennen, waar mijn tegenstander heerst. En u zult er ook zeker van kunnen zijn, dat daar ook geen waarheid te vinden is, omdat mijn tegenstander steeds tegen de waarheid zal strijden, maar in zijn gebied geheel in het bijzonder, omdat hij daar ook zijn getrouwen vindt, die naar zijn pijpen dansen.

Mijn woord van boven geeft uitsluitsel over het doen en laten van mijn tegenstander in de laatste tijd voor het einde. En wie tot de mijnen behoort, ziet ook de tekenen van het einde en hij zorgt alleen nog voor zijn ziel. Maar mijn tegenstander wil van dit einde niets weten en al zijn gelijken evenmin. En dezen worden door hem aangezet voorzorgsmaatregelen te nemen voor een tijd, die er niet meer zal zijn. En de mensen volgen gewillig zijn aansporingen op. Ze denken niet aan het naderende einde, maar ze scheppen en werken en maken plannen en bouwen voor komende tijden en bewijzen daardoor hun levenswandel in de duisternis en hun heer, aan wie ze zich ondergeschikt hebben gemaakt.

Alleen mijn woord is waarheid. En dit woord kondigt u aan, dat u mensen allen voor het einde staat. Zou u deze woorden van Mij geloven, dan zou u niet aan de hebzucht naar materiële goederen ten prooi vallen. U zou steeds alleen maar elkaar wederzijds de laatste tijd draaglijk proberen te maken. U zou meer denken aan de in de grootste nood levende mensen, die u zou kunnen helpen. En u zou zich met het zuivere woord van God bezighouden en duidelijk onderkennen, waar mijn tegenstander actief is. U zou zich dan ook niet meer om de tuin laten leiden door begoochelingen, door een web van leugens en bedrog. U zou de vader van de leugen duidelijk herkennen, die de waarheid van u wil vervreemden. Want u zou ook inzien, hoe verschillend de geestelijke leer die u wordt aangeboden is van de leer, die Ik zelf voor u naar de aarde leid.

Doch zolang u zelf diegene ter wille bent, dat u zich steeds meer aan de materie hecht, zolang zult u ook blind zijn in de geest en zolang blijft u ook in zijn macht. U staat voor het einde en al uw streven is tevergeefs. Maak u daarom los van de materie, voordat het te laat is, opdat ze niet uw graf zal worden.

Amen