Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.2561
25 en 26 november 1942

Een hart dat bereid is te ontvangen - Goede Herder

De geringste bereidwilligheid Mij te dienen, beloon Ik met mijn liefde. Want als u uw wil aan Mij overgeeft, pak Ik u vast en nooit kunt u nu verloren gaan, want u hebt Mij uw bereidwilligheid kenbaar gemaakt voor Mij werkzaam te zijn. En wat u nu ook begint, het moet overeenstemmen met mijn wil en derhalve ook mijn welgevallen krijgen. Ik dwing geen mens, maar Ik geeft u de vrijheid. En zoals u beslist, zo zult u door Mij worden bedacht. Ik zal bij u zijn, zodra u bij Mij wilt zijn.

U alleen bepaalt de mate van mijn liefde. Want als u zich openstelt, stroomt ze u toe. Zodra u uw hart gereed maakt om te ontvangen, neem Ik het in bezit. Maar u zult Mij niet onvoorbereid kunnen opnemen, omdat Ik niet kan vertoeven in een hart dat voor Mij niet sneller gaat kloppen. Ik word naar u toe getrokken, maar evenzo zult u ook op Mij moeten aansturen. Ik richt geen barrières op als u er voor uzelf geen bouwt. Ik ben er steeds voor u, maar u zult Mij moeten roepen, omdat Ik u anders niet kan bedenken. Maar verlangt u naar Mij, dan bent u verzekerd van mijn liefde, omdat Ik u liefheb vanaf het allereerste begin.

Laat Mij in uw hart wonen en doe alles om dit doel te bereiken. Want dan bent u machtig en vol kracht. U bent wijs en staat in het licht, want Ik zelf doorstroom u met mijn licht en mijn kracht. En dan bent u van alles op de hoogte en u bent tot alles in staat, omdat Ik het ben die u vervult met Zijn geest, die dus door u werkzaam is.

Als u aan mijn woorden geloof schenkt en ernaar streeft Mij in uw hart op te nemen, dan zult u de aarde met haar noden gemakkelijk overwinnen. Want u streeft nu uw eigenlijke bestemming na. U streeft naar de aaneensluiting met Hem, van wie u zich eens heeft afgescheiden. En Ik ondersteun u in dit streven. Ik geef u kracht, opdat u niet verflauwt. Ik verlicht u de weg naar Mij, opdat u niet verdwaalt. En Ik zelf kom u tegemoet en trek u aan mijn hart. En dan gaat u de weg omhoog samen met Mij en zult u het doel moeten bereiken.

Ik zelf zoek naar mijn schaapjes die de weg kwijt raken. En Ik haal ze terug van de afgrond, want Ik ben de goede Herder, die zich bekommert om Zijn schapen. Ik laat ze niet aan hun lot over, maar Ik klim achter ze aan als ze zich van de kudde hebben verwijderd en gevaar lopen te verdwalen.

Want mijn liefde omvat al mijn schepselen en geen enkel wil Ik ten onder laten gaan in de maalstroom van de wereld. Maar pas wanneer ze Mij herkennen, sturen ze met dezelfde liefde op Mij aan. En dan pas kan Ik mijn intrek nemen in het hart, wanneer de mens zich heeft voorbereid Mij op te nemen door een levenswandel in liefde, wanneer het zijn wil is Mij voor altijd te dienen en wanneer hij Mij van deze wil blijk geeft door zijn medewerking aan de verlossing van hen die dwalen op aarde. Hem wil Ik zegenen en bij hem wil Ik mijn intrek nemen.

Amen