Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6418
5 december 1955

De weg naar het vaderhuis - Gods leiding

Iedereen wordt geleid, die aan mijn hand wil gaan, die zich aan mijn leiding toevertrouwt.

Ik moet steeds uw eigen wil in aanmerking nemen. Ik kan u niet tegen uw wil op een weg dwingen die u bewust ontwijkt, die u mijdt, omdat hij u niet aangenaam toeschijnt.

Ik kan u er alleen zachtjes heen dringen, maar Ik zwicht direct voor uw weerstand als deze Mij kenbaar is. Maar wie zich aan mijn leiding toevertrouwt, kan onbezorgd zijn weg over de aarde gaan; hij leidt naar het doel.

Daarom moet u niet angstig naar de vele hindernissen en ongemakken kijken. U moet alleen maar steeds goed mijn hand vasthouden en u zult veilig langs alle ongemakken worden geleid met de zekerheid, die alleen mijn leiding u bieden kan.

Kijk daarom ook niet angstig in de toekomst. Maak u geen onnodige zorgen. Laat alle aardse overwegingen los en hef alleen uw ogen op naar Mij. Want Ik ben er steeds voor u. Ik zal ook alle tegenspoed verre van u houden, als u Mij maar gelovig vertrouwt, wanneer u zich verhoudt als kinderen tot de Vader, wanneer u niet van mijn zijde wijkt en elke zorg om u aan Mij overlaat. Uw geloof verdrijft elk gevaar, want het volle vertrouwen op mijn liefdevolle zorg beschaam Ik niet.

Wel bent u nog door de diepste duisternis omringd, omdat u midden in een wereld staat van zonde en liefdeloosheid. Maar de weg waarover Ik u leid, is door een zacht schijnsel verlicht. En waar Ik ben, waar u naast Mij voortgaat, zal steeds licht zijn en dus hoeft u de duisternis niet te vrezen. U hoeft alleen uw blik omhoog te richten, vanwaar u steeds een helder licht zal toeschijnen.

Rondom u is diepste duisternis, maar dat u de weg van het licht zult kunnen gaan aan mijn hand, moet u dankbaar doen denken aan het grote werk van liefde en erbarmen, dat Ik voor u mensen heb volbracht, om u uit de duisternis naar het licht te kunnen voeren.

Ik heb de weg op aarde gereed gemaakt, die u nu zult kunnen gaan aan mijn hand, in navolging van Mij, onder mijn leiding. Tevoren was er diepste duisternis en er leidde geen weg uit deze duisternis vandaan.

Maar Ik baande een weg die uit de diepte omhoog, uit de duisternis naar het licht voert.

En deze weg kan alleen onder mijn leiding worden betreden. Dat wil zeggen: de mens moet geloven in Mij in Jezus Christus. Hij moet het verlossingswerk erkennen en Mij zelf als goddelijke Verlosser, die zich in de mens Jezus belichaamde, om u uit de duisternis omhoog te helpen naar het licht.

Dus moet ieder die met Mij de weg omhoog wil gaan, zich bij Mij in Jezus Christus aansluiten.

Dan gaat hij dezelfde weg die de mens Jezus is gegaan, die naar de Vader leidt, thuis naar het vaderhuis.

Steeds zal de weg die opwaarts leidt de begeleiding van Jezus Christus eisen, omdat er maar die ene weg is, de weg van navolging van Jezus Christus en omdat alleen deze weg vol licht is en de juiste bestemming garandeert. Maar wie zich eenmaal aan Mij heeft toevertrouwd, die zal Ik nooit opgeven. Mijn hand zal hem vasthouden, opdat hij niet zal vallen. Mijn hand zal hem ondersteunen als hij zwak is en mijn hand zal hem wegtrekken van de afgrond die zich voor hem kan openen wanneer hij niet oplet, wanneer hij zijn ogen weer op de wereld richt, waarvan hij zich al had losgemaakt.

Wie zich aan Mij en mijn leiding toevertrouwt, kan rustig zijn weg bewandelen. Hij zal niet verkeerd gaan.

U moet geen zwakheid, geen twijfel, geen zorgen in u boven laten komen, want als u zich aan Mij overgeeft, zoekt u ook bescherming in de armen van de Vader, die u veilig hemelwaarts leidt, wiens liefde u waarlijk zal behoeden en begeleiden.

Amen