Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4295
10 mei 1948

De goede Herder - "De mijnen herkennen mijn stem"

Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij. En als Ik hen roep, zullen ze Mij volgen, want ze herkennen de stem van de Vader, die hen liefheeft en aan wie ze gehoorzaam willen zijn. Mijn oproep zal echter spoedig uitgaan naar u, die de mijnen bent. En Ik zeg het u allen tevoren, omdat u zich veilig voelt, omdat u niet gelooft dat het einde nabij is. Maar Ik heb u nodig en Ik kondig u daarom aan, dat u spoedig mijn stem zult vernemen, de stem van de goede Herder, die Zijn schapen roept.

Ik heb trouwe wachters nodig voor mijn kudde, leiders die over steenachtige wegen en klippen de mijnen omhoog willen begeleiden, die de mijnen voortdurend terzijde staan en hen wijzen op het nabije einde. Deze leiders en wachters zullen uit Mij zelf de waarheid ontvangen en ze aan u overbrengen. Ze komen voort uit de rijen der mijnen en brengen de mensen mijn woord van boven over. Ze staan met Mij in rechtstreekse verbindingen, dus behoren ze zelf tot de mijnen. En als de oproep in hun oren weerklinkt, dan weten ze dat voor hen het uur gekomen is werkzaam te zijn voor Mij en mijn rijk.

Dan zal van hun kant de verbinding met Mij zo innig tot stand worden gebracht, dat er nooit meer een achteruitgang kan zijn voor de ziel die Mij dient, dat ze nooit zonder kracht wordt gelaten, dat ze in korte tijd in staat is uit Mij zelf te spreken. En dan zal ze haar missie op aarde vervullen, die zin en doel is van haar aards bestaan. Dan is ze alleen nog voor Mij werkzaam. En met vreugde zal ze mijn woord verbreiden en vertegenwoordigen, want ze is helemaal overtuigd dat Ik zelf tot haar spreek. En aan elk woord kent ze daarom de grootste betekenis toe. En de mens zal in grote mate kracht ontvangen. Elk gevoel van zwakheid zal van hem afvallen. Elke geestelijke gave zal ten volle worden benut en gebruikt. En waar hij onder mensen vertoeft zal zijn werk succesvol en zegenrijk zijn. En uw werkzaam zijn is ophanden.

Ik ken uw wil en de zwakheid van uw geloof. Maar Ik ben ook op de hoogte van de verandering die zich binnenkort voor u zal voordoen. Ik ben op de hoogte van de nood en het leed van de komende tijd, zoals Ik echter ook uw wil om te geloven en de sterkte van uw geloof ken. En in overeenstemming daarmee zal Ik u met kracht bedenken en u nooit alleen laten, wat er ook komen mag.

En houd u daarom steeds aan mijn woord. Onttrek aan mijn woord de kracht waarmee Ik het heb gezegend. Word in waarheid mijn kinderen, die zich vol vertrouwen aan de Vader overgeven. En geloof dat Hij u zeker zal redden als u in nood bent. Want wie mijn stem herkent, is mijn kind en zijn leven is mijn zorg. Wie in Mij gelooft zal ook in staat zijn mijn stem te horen. Maar wie het klinken van mijn stem in twijfel trekt, is mijn kind niet, ofschoon hij meent eveneens met Mij verbonden te zijn.

De schapen herkennen de stem van hun Herder en ze zullen Hem volgen als Hij hen roept. Maar Ik ben de goede Herder, die niet eerder rust totdat Hij Zijn schapen heeft gevonden.

Amen