Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4599
28 maart 1949

Houdt u vast aan mijn woord: "Kom allen tot Mij"

Houdt U vast aan mijn woord en pieker niet en leg het niet spitsvondig uit, net of het anders is te verstaan dan u in het hart voelt. Steeds zult u troost en kracht kunnen putten uit mijn woord en bijgevolg hoeft u niet in angst en zorgen te leven, integendeel zult u ze te allen tijde uit kunnen bannen zodra u Mij tot u laat spreken. Als Vader van mijn kinderen ben Ik van alles op de hoogte wat hen bezighoudt en wat hen bedrukt en afwachtend sta Ik terzijde tot mijn kinderen Mij vol vertrouwen naderen en Mij vragen om bijstand.

En Ik weiger hun niet wat ze afsmeken, op elke bange vraag heb Ik een antwoord gereed en Ik herhaal wat Ik heb gezegd toen Ik op aarde wandelde: "Kom allen tot Mij die uitgeput bent en onder lasten gebukt gaat". Laat u niet terneer drukken door wereldse zorgen die zich vanzelf weer in niets oplossen, denk veeleer alleen aan uw ziel die steeds kracht zal ontvangen, die door mijn woord de kracht uit Mij wordt overgebracht, om welke reden het opnemen van mijn woord voor u het allernoodzakelijkste is, wat u niet achterwegen zult mogen laten. En daarom laat Ik zo vaak nood en leed over u komen, omdat Ik wil dat u aan mijn woord de kracht ontleent, opdat uw ziel gesterkt wordt. Ik wil dat u een altijddurende verbinding met Mij onderhoudt, dat u Mij niet buiten spel zet en de wereld op de voorgrond laat treden. En als u in gevaar bent, kom Ik u nader in de vorm van leed en tegenspoed. En laat me dan tot u spreken. En Ik wil woorden tot u spreken die u waarlijk veel kracht en troost schenken en voor u 'n bewijs moeten zijn van mijn tegenwoordigheid, van dat Ik op de hoogte ben van uw nood, en van mijn liefde. Ik wil alleen dat u uit uzelf tot Mij komt, om uw vertrouwen te voelen, dat Mij gelukkig maakt en Ik wil u al mijn woorden in herinnering brengen die Ik tot de mensen sprak op aarde die geestelijk en aards in dezelfde nood waren. En u zult Mij zelf herkennen in mijn woord, omdat u aan het toesturen van kracht de goddelijke oorsprong inziet en dus zult u ook vast staan in het geloof, waartoe Ik u wil helpen door mijn woord.

Amen