Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6301
2 juli 1955

De gemeenschap van Jezus Christus

Het is mijn wil dat mijn kleine gemeenschap vast bijeen blijft, opdat de een 'n steun zij voor de ander, geestelijk en aards. Allen moeten zich om mijn levensbron scharen en zich daaraan verkwikken. Ze moeten daaruit de kracht putten, die ze des te meer nodig hebben hoe dichterbij het einde is. En dat het einde in aantocht is zal ieder weten en geloven die zich door mijn levenswater laat doorstromen, want hij ziet dan dieper en weet daarom ook waarom het naar het einde toegaat.

Ik wil dat deze kennis aan vele mensen wordt uiteengezet. Ik wil dat iedereen deze levensdrank wordt aangeboden, aan allen die uw weg kruisen. En dan staat het iedereen vrij of hij bij u wil blijven, of zich weer afwendt van de bron die mijn liefde u allen ontsloten heeft.

Deel aan allen dat levenswater uit dat uit mijn bron is gevloeid. Verbreid allen mijn woord dat u uit den hogen wordt toegestuurd en help mee de kring te vergroten van hen die Ik door mijn woord kracht kan doen toekomen, omdat Ik weet dat allen deze kracht absoluut nodig hebben in de komende tijd.

U moet nog alles doen wat er maar gedaan kan worden om mijn evangelie in de wereld uit te dragen. Ik zal ieder daarvoor zegenen, want Ik alleen weet dat er nog steeds zielen gered kunnen worden. Zielen die ziek zijn, maar die als zij tot de bron van genezing vluchten - ook door het kostelijke levenswater gezond worden.

U allen die mijn woord rechtstreeks of door mijn dienaren op aarde ontvangt, u allen behoort tot mijn kleine kudde die door Mij, uw Herder behoed wordt. U allen behoort tot mijn kerk, die Ik stichtte toen Ik op aarde leefde. U allen bent mijn discipelen van de eindtijd, die Ik met de opdracht uitzend mijn evangelie aan de mensen te verkondigen. Weet dat Ik met ieder van u ben die wil arbeiden voor Mij en mijn rijk. Weet, dat Ik u leid naar hen die u moet laven met spijs en drank. Weet dat eenieder die Mij zijn diensten aanbiedt, arbeiden kan in mijn wijngaard. Maar weet ook dat Ik ieder van u ook nodig heb omdat er nog zeer veel werk verricht moet worden tot aan het einde. En omdat deze arbeid alleen kan worden verricht door mensen die bereid zijn mijn wil uit te voeren, die dus instructies van Mij zelf aannemen.

Geloof ook dat Ik heus wel weet wat dienstig is voor de dwalende zielen, opdat het licht in hen wordt en dat Ik u daartoe altijd die middelen ter hand stel die een succesvolle uitwerking op hen hebben. Geloof, dat Ik ook altijd door u de juiste woorden tot hen zal spreken, dus dat u allen mijn woord wordt gebracht zodat Ik die mensen direct kan aanspreken. En mijn woorden zullen waarlijk hun uitwerking niet missen - waar Ik nog een mogelijkheid zie dat die mens kan worden gered.

Werk tezamen met vereende krachten en wees er zeker van dat ook Ik midden onder u vertoef. Dat Ik zelf de mensen uitnodig tot de bron van liefde te komen om zich daar te laten laven en verkwikken. Wees er zeker van dat Ik iedere dienst voor Mij en mijn rijk zegen, geestelijk en aards. Werk daarom nog ijverig in mijn wijngaard, want de tijd van de oogst is nu gekomen, waarin Ik veel maaiers nodig heb die ijverig bezig zijn omdat er niet veel tijd meer overblijft voor het einde.

Amen