Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4693
19 juli 1949

De goede Herder - Leider - Zorgeloze levenswandel

Geloof dat Ik naast u voortga op uw levensweg, als u maar van goede wil bent. Ik ben de goede Herder die Zijn schapen werkelijk hoedt. En dus laat Ik geen van mijn schepselen over aan zichzelf, maar Ik ontferm me trouw over ieder afzonderlijk en leid het naar het doel. Ik leid het op de juiste weg naar het vaderland, naar het huis van mijn Vader. Maar als u nu een betrouwbare Leider hebt, waarom maakt u zich dan zelf nog zorgen om uw aards welzijn?

Niets moet u zorgen baren als u weet dat Ik bij u ben en op de hoogte ben van alles wat u terneer drukt en bezig houdt. Slechts één ding moet uw voortdurende zorg zijn: dat u zich voor Mij staande zult kunnen houden als Ik van u verantwoording vraag, hoe u uw leven op aarde hebt benut voor het welzijn van uw ziel. Probeer alleen daarin mijn welgevallen te verwerven. Denk aan uw ziel die Ik niet kan bedenken zonder uw toestemming.

Ik ben voortdurend bij u, als u Mij niet zelf afweert. En steeds zal Ik u zo leiden, dat lichaam en ziel aantreffen wat ze nodig hebben. Ik zal op het lichaam bedacht zijn, als u uw oplettendheid richt op het welzijn van uw ziel. Maar wat u in vrije wil de ziel wilt geven, dat bezorg Ik u ook, want alle gaven komen van Mij. En als uw Vader van eeuwigheid zorg Ik ook voor mijn kinderen, zowel lichamelijk als geestelijk. En daarom zult u met Mij innige gemeenschap moeten onderhouden en Mij tot uw Leider kiezen, dan zal Ik u nooit verlaten en met u de weg over de aarde gaan, tot aan het einde toe. En dan bent u voor geen enkele schrede verantwoordelijk, want hij is mijn wil. En elke gebeurtenis op uw levensweg is door Mij voorzien, en al naar gelang uw instelling tegenover Mij bepaald, opdat uw ziel rijp zal worden.

Maar het bewustzijn Mij als Leider te hebben moet u rustig en zorgeloos uw weg over de aarde laten afleggen. En in elke nood van het lichaam en van de ziel hoeft u alleen maar vol vertrouwen naar Mij te komen, opdat Ik u zal helpen en u van alle zorgen vrij zult zijn.

Amen