Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

Helpers uit het lichtrijk

Missie van de lichtwezens

Uitgave 2002


Inhoud:

BD.3354 Het beïnvloeden door lichtwezens door middel van gedachten * TBT2
BD.3919 Lichtdragers "beschermd door lichtwezens" tot hun missie is vervuld - Beschermende kring
BD.3952 De staat van duisternis van de zielen in het hiernamaals en hulp van de lichtwezens * TBT2
BD.3981 Lichtwezens - Geestelijke verzorgers van de mensen
BD.4118 Het inwerken van de lichtwezens op het lot - De waarheid van het goddelijke woord
BD.5086 De invloed van geestelijke wezens is al naar gelang de wil van de mens
BD.5675 Het aanroepen van lichtwezens - Eerst verbinding met de Vader * TB42
BD.5914 Hulp van lichtwezens alleen vanuit de wil van God - Het aanroepen van "heiligen"
BD.6503 De beschermgeest in het leven
BD.6636 Beschermgeest - Geestelijke leidsman * TBT2
BD.6737 Reddingsmiddelen van de lichtwezens * TBT2
BD.7044 Het werkzaam zijn van de tegenstander, in het gewaad van een lichtengel * TB26
BD.7049 Satanische werkzaamheid - Tegenwerking van belichaamde lichtwezens * TB19
BD.7063 Bescherming in de geloofsstrijd door lichtwezens, en zielen uit het hiernamaals
BD.7087 Hulp van de lichtwezens om de mensen redding te brengen
BD.7144 Hulp van goede geestelijke krachten
BD.7953 Alleen lichtwezens zijn toegelaten om te onderrichten
BD.8245 Belichaming van veel lichtwezens in de eindtijd * TB19
BD.8246 Missie van de lichtwezens - Het wekken van de geest Gods - Het verlossingswerk van Jezus Christus
BD.8340 Het toestromen van kracht door verbinding met de wereld vol van licht

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: