Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8340
27 november 1962

Het toestromen van kracht door verbinding met de wereld vol van licht

Elk geestelijk contact, dat wil zeggen: elke band met Mij zelf alsook met de goede geestelijke wereld, laat een overdragen van kracht toe, die voor u, mensen van het grootste nut is, want geestelijke kracht te ontvangen, betekent dat de ziel weer tot leven komt, een leven dat eeuwig duurt. Ze is uit haar toestand van dood naar buiten getreden door haar vrijwillig toekeren naar de wereld vol van licht, naar Mij, die in deze wereld vol van licht regeer, en ze kan nu ook de levensstroom in ontvangst nemen die van Mij uitgaat en ook door de wereld vol van licht naar haar wordt gebracht.

U weet niet hoe zegenrijk het is, wanneer u zich dagelijks in gedachten in deze wereld vol van licht verplaatst, wanneer u allen naderbij roept die uw welzijn willen, wanneer u al het goede geestelijke dat u omringt, om ondersteuning vraagt in al uw aardse aangelegenheden, wanneer u zich vol vertrouwen aan de lichtboden overgeeft die in mijn opdracht bij u zijn geplaatst, om u te leiden en die steeds alleen mijn wil uitvoeren zodra u evenzo innig aan Mij denkt en daardoor het contact tot stand is ge-bracht van u tot Mij, dat voorwaarde is tot overdracht van kracht. En laat u niet in de war brengen wanneer uw lichaam ook dit toesturen van kracht niet bemerkt; maar de ziel ontvangt, en waarlijk, ze wordt gezond en rijp in een mate dat u met vreugde en hoop door het leven op aarde zult kunnen gaan, want u bereikt zeker uw doel: de vereniging met Mij.

Het is voor u nog een onwerkelijke wereld waarin u zich door middel van gedachten verplaatst, zodra u verbinding zoekt met Mij en al het geestelijke vol van licht en toch is het het ware vaderland van uw ziel en deze herkent het vaderland ook en stuurt er bewust op aan. Maar ze kan het lichaam de indrukken niet overbrengen, omdat dit het niet zou kunnen verdragen en niet in staat zou zijn haar levenswandel op deze aarde voort te zetten - maar de ziel zelf is in staat door de toevoer van de kracht van mijn liefde in het geestelijke rijk te schouwen en ze is gelukkig eens dit rijk binnen te mogen gaan. En steeds wanneer u, mensen innig aan Mij denkt, kan Ik u deze kracht doen toestromen, want het contact tussen u en Mij heeft dit toestromen als gevolg, want Ik straal onophoudelijk de stroom van kracht van mijn liefde uit en waar deze geen weerstand ondervindt, kan hij werkzaam worden.

Maar wanneer de gedachten van een mens zich nooit met het lichtrijk bezighouden, dat wil zeggen: Mij zelf (zal) zoeken, daar is ook een toestromen van kracht onmogelijk en de ziel blijft in haar schijnbaar dode toestand en kan ook in diezelfde toestand overgaan in het rijk hierna. Breng daarom vaak deze innige band met Mij tot stand en ontvang van Mij onbeperkt de kracht van mijn liefde en geloof Mij, dat u niets beters zult kunnen doen dan steeds weer uw gedachten naar Mij te zenden en u toe te vertrouwen aan al het geestelijke vol van licht, want waarlijk u zult beschermend geleid worden als kinderen die steeds behoefte hebben aan die liefdevolle leiding.

Maar u zult ook zorgeloos voort kunnen gaan en geen enkel gebrek hoeven te vrezen, want de ziel en het lichaam zullen ontvangen wat ze nodig hebben, omdat uzelf het mogelijk maakt, dat Ik u geestelijk en aards kan bedenken door uw bewuste toewijding aan Mij. Geloof het dat Ik u voortdurend geschenken wil geven, maar daar geopende handen voor nodig heb, die mijn genadegaven in ontvangst nemen, dat uw harten zich moeten openen om de aanstraling van de kracht van mijn liefde in ontvangst te nemen.

En dit gebeurt dus, wanneer uw gedachten zich naar Mij keren en steeds weer bij Mij en in het geestelijke rijk vertoeven. Dan bent u niet meer verwijderd van Mij, want dan zal ook uw wezen vol liefde zijn, daar u Mij anders niet als de eeuwige Liefde zou zoeken.

En zo zult u ook begrijpen, waarom Ik u steeds weer waarschuw voor de wereld, waarom Ik u ervan weerhoud en vraag dat u in de stilte moet gaan. Want in de wereld ben Ik niet te vinden en door de wereld wordt u gehinderd bij een innige band met Mij en daarom zult u ook weinig kracht kunnen boeken, zolang de wereld nog tussen ons in staat. Schijnbaar ontvangt u ook, maar steeds alleen weldoende goederen voor het lichaam, maar nooit dat wat de ziel nodig heeft om zich te vervolmaken. Want dat kan alleen Ik haar doen toekomen en ze ontvangt het ook zodra ze zich met Mij verbindt en het toestromen van kracht mogelijk maakt dat alleen haar het leven bezorgt dat eeuwig duurt.

Amen