Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7063
11 maart 1958

Bescherming in de geloofsstrijd door lichtwezens, en zielen uit het hiernamaals

Het zal een uitermate hevige worsteling zijn, waartoe mijn tegenstander u die Mij trouw bent en blijven wilt, aanleiding geeft. Hij zal op elke manier proberen u van het geloof af te brengen, van geestelijk streven en dus van Mij zelf. En Ik zeg u dat van te voren, opdat u erop bent voorbereid en dan niet twijfelt aan Mij en mijn macht. Want zijn tijd is hem gegeven, maar die is beperkt, dus wordt ook zeker zijn doen en laten door Mij beëindigd.

Maar op u zal hij zich nog op elke manier uitleven, want hij weet toch dat u hem veel van zijn aanhang afhandig zult kunnen maken. Maar juist om deze aanhang gaat het. Veel zielen in het rijk hierna zullen u onder hun hoede nemen en u helpen in de vele tegenspoed die hij u zal bereiden. En Een is er die altijd tot helpen is bereid. En wanneer Ik u mijn bescherming en mijn hulp beloof, dan zult u waarlijk zonder vrees ook deze tijd tegemoet kunnen zien, want ze duurt niet lang - maar ze vraagt van u uw wil en uw standvastigheid in het geloof.

Steeds weer zal u zich met Mij moeten verbinden in innig gebed, steeds vlijtiger zult u moeten werken aan uzelf en ook in mijn wijngaard. U zult steeds vaker de kracht uit mijn woord moeten putten en een open oog hebben voor alles wat om u gebeurt, want ook de nood om u heen zal toenemen en dan kan uw liefde zich bewijzen. En ook uw kracht zal toenemen met elk werk van liefde dat u verricht.

Al mag er ook aan de ene kant schijnbare vooruitgang te melden zijn, al mag er voorlopig aards geen achteruitgang te zien zijn - geestelijk gaat echter alles het verval tegemoet en het doen en laten van de mensen zal ook duidelijk laten zien dat ze in de macht van mijn tegenstander zijn. En juist dan hebt u een buitengewone innerlijke kracht nodig die u alleen maar uit de innige band met Mij zult kunnen betrekken. Want hoe meer de wereld op de voorgrond treedt, des te onwerkelijker schijnt al het geestelijke, elke geloofsleer en ook het geestelijke weten.

Want mijn tegenstander zorgt ervoor, dat alles in twijfel wordt getrokken en hij zal zeer ijverige krachten hebben, die openlijk tegen de mijnen optreden en van hen elk geloof zouden willen vernietigen. En zou deze tijd zeer lang duren, dan zouden ook de mijnen te zwak zijn om weerstand te bieden, maar ter wille van de uitverkorenen zal Ik de dagen verkorten en u zult kunnen aannemen dat u deze tijd zult doorstaan, dat Ik u buitengewone versterking bezorg, omdat Ik weet, dat ook de worsteling ongewoon zwaar wordt voor u.

Maar Ik verlaat de mijnen niet en verlicht hun geest, zodat ze niet door mijn tegenstander op een dwaalspoor terecht komen. En tevoren doe Ik al alles om de mijnen een sterk geloof te bezorgen, dat dan ook kracht is, waarmee ze alles de baas kunnen worden. En ook voor mijn lichtdragers zal de ene tegenwerking zich na de andere ontwikkelen door zijn invloed, maar wie zich in vrije wil aan Mij heeft overgegeven, hem staan ook talloze lichtwezens terzijde en bieden weerstand tegen de vijandige macht doordat ze de tegenstander door de volheid van hun licht verzwakken, waartegen hij niet is opgewassen.

En zo hoeft u maar voortdurend de band, zowel met Mij als ook met alle wezens van het licht te zoeken, dat ze u mogen omringen om u te beschermen. En uw overgave aan Mij verzekert u nu ook de hulp van die wezens die helemaal in mijn wil zijn binnengegaan. En mijn wil is het u bij te staan tot aan het einde en deze wil is ook de hunne - en dus bent u waarlijk niet aan het doen en laten van de tegenstander overgeleverd, veeleer zult u het bewijs leveren dat kracht en sterkte u doorstroomt, zodra hij u nadert in de gedaante van aardse vijanden die u en uw geestelijk werkzaam zijn willen hinderen, die ook uzelf zouden willen bewegen af te vallen, maar niet met de kracht van de geest rekening houden waarmee u vervuld bent.

Werk daarom zolang u nog ongehinderd zult kunnen werken. Draag het licht in de duisternis binnen en sluit u steeds inniger aan bij Mij en u zult waarlijk kunnen standhouden ook in de zwaarste strijd, u zult als overwinnaar uit de geloofsstrijd tevoorschijn komen, want mijn kracht zal machtig worden in u.

Amen