Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

Jezus zegt, deel 7

Wordt volmaakt!

Uitgave 2008

Inhoud:

Mattheüs 5, 43-48

BD.2129 Gebed - Vereniging met God - Belangrijk gebeuren
BD.2259 De aan God gelijke wil van het volmaakte geestelijke en werkzaam zijn Scheppen en weer tot leven brengen
BD.2928 Streven naar volmaaktheid
BD.3195 Lichtsferen - Verschillende lichtsterkte - Kindschap Gods * TB118
BD.4008 Het kindschap Gods - Eenwording van Jezus Christus met God
BD.4128 "Alleen wie in de liefde blijft, die blijft in Mij en Ik in hem" * TB09
BD.4461 De brug naar God - Gebed - Verkleining van de kloof
BD.5727 "U moet volmaakt worden, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is"
BD.5741 Verandering van wil in vrijheid - Volmaaktheid
BD.6367 Het openen van de poort naar de gelukzaligheid * TB113
BD.6474 De waarheid is noodzakelijk om volmaakt te worden
BD.6568 Jezus Christus schenker van kracht en leider
BD.6877 "Word volmaakt, zoals uw Vader volmaakt is" * TB131
BD.6955 Alleen op deze aarde is het kindschap Gods te bereiken * TB126
BD.7013 Het begrip tijd in de staat van volmaaktheid
BD.7035 Versterking van de wil door Jezus Christus - De beoordeling van de wil * TB104 TB110 TB125 TB127
BD.7143 De serieuze wil om volmaakt te worden
BD.7162 Elk gebeuren moet de ziel tot voltooiing dienen * TB77
BD.7338 Hulp van de geestelijke wezens om volmaakt te worden
BD.7342 Eenwording met God door de liefde
BD.7446 De geest van Jezus Christus is de liefde - De tegenwoordigheid van God * TB93 TB101
BD.7627 Aaneensluiting - De gelukzaligheid van de evenbeelden Gods * TB28 TB72 TB113
BD.7893 Volmaaktheid betekent aanpassing aan de goddelijke wil
BD.8420 Pas door het verlossingswerk is een "vergoddelijking" mogelijk * TB95
BD.8523 Voorwaarde om de voltooiing op aarde te bereiken * TB43 TB125
BD.8773 God openbaart zich als het volmaaktste wezen
BD.8797 God schiep alleen wezens in dezelfde volmaaktheid (1) * TB120
BD.8798 God schiep alleen wezens in dezelfde volmaaktheid (2) - Voortzetting van BD.8797 * TB120
BD.8980 Zwaar leed kan het kindschap Gods opleveren * TB28 TBT1 TB123

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: