Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7143
11 juni 1958

De serieuze wil om volmaakt te worden

Dat u onvolmaakt bent belet u echter niet volmaakt te worden. Want daartoe hebt u allen het vermogen in u. U allen zult een doel kunnen bereiken, wanneer u maar naar dit doel streeft. Deze onvolmaaktheid van u is weliswaar een toestand van krachteloosheid en zonder licht zijn, maar dit euvel kan worden opgeheven op grond van uw wil om datgene wat u ontbreekt van Mij te vragen. Niets is zo gemakkelijk te bewerkstelligen als juist die toevoer van licht en kracht, omdat Ik voortdurend bereid ben om te geven en alleen van u verlang, dat u Mij om mijn gaven verzoekt. En alleen uw wil is hierbij vereist.

Maar wanneer u eenmaal ernstig uw onvolmaakte toestand overdenkt en tegelijkertijd zich voorstelt, dat u in volheid van licht en kracht zou kunnen werken, dat u in staat zou zijn alles tot stand te brengen, dat u alles zou kunnen doorzien en daarbij onvoorstelbaar geluk zou voelen - en dat u nu van Mij uit de verzekering wordt gegeven dat u zich zelf deze staat zult kunnen verschaffen - dan zou u toch uw gehele wil moeten aanwenden, u tot Mij te wenden en van Mij ondersteuning - dus toevoer van kracht - te vragen. En u zult waarlijk deze roep niet tevergeefs hebben gedaan, want Ik wacht er alleen maar op om u overvloedig te kunnen bedenken.

U zou geen genoegen moeten nemen met uw aardse bestaan, dat u vaak genoeg uw eigen zwakheid en onwetendheid in uw bewustzijn laat komen. U zou het verlangen moeten hebben uit die gebrekkige toestand weg te komen, maar u blijft in uw onverschilligheid. En wanneer u bij één van uw medemensen een dergelijke verandering uit de toestand van zwakheid in de staat van licht en kracht zult kunnen vaststellen, dan bent u veel eerder geneigd die mens als abnormaal te kwalificeren. En u weet en gelooft niet, dat hij er dicht bij is in zijn oerstaat binnen te zijn gegaan, waar hij kon scheppen en werken met Mij en in mijn wil.

De afstand tot de vroegere volmaaktheid is te groot. En daarom wordt niet geloofd, dat deze kan worden bereikt gedurende het aardse leven door ieder mens die het toch ernstig wil. En het ontbreekt de mensen ook aan kennis van de oorzaak van de eigen onvolmaakte toestand en daarom ook van de betekenis van Jezus Christus en Zijn missie, daar ze zich anders in hun zwakke wil tot Hem zouden wenden om hulp, dat wil zeggen versterking van wil. En daar Ik en Jezus Christus één is, gaat het dus weer alleen om de roep tot God, die door ieder mens omhoog kan worden gezonden en die dan steeds tot gevolg zal hebben, dat hij steeds meer opheldering krijgt over elke samenhang, over reden en doel van het aardse leven als mens.

Maar elke roep vereist de wil van de mens. En daar deze vrij is, ligt het dus aan u mensen zelf, of en in hoeverre u uw onvolmaaktheid kwijt raakt. Het ligt aan uzelf of u de weg neemt naar Mij, of u zich zult laten helpen, indien u zelf nog te zwak bent. Maar u bent altijd verzekerd van hulp. En u zou moeten begrijpen wat u wordt aangeboden. U zou eens ernstig moeten nadenken en deze wil zou u al de juiste gedachten opleveren, die u alleen maar zou hoeven te volgen. Want Ik doe alles voor u. Ik ben tot elke hulp bereid. Alleen één ding kan Ik niet: u tegen uw wil naar de volmaaktheid leiden.

Dat nu uw wil uiterst verzwakt is, staat vast, in het bijzonder in de laatste tijd voor het einde. Maar juist in deze eindtijd werk Ik buitengewoon rijk aan genaden op de mensen in. En zodoende is het voor u niet onmogelijk de weg naar Mij te vinden. En u zult in de eindtijd steeds meer buitengewoon begaafde mensen aantreffen, die de weg naar Mij hebben genomen en nu van Mij in buitengewone mate licht en kracht in ontvangst nemen. En bij hen zouden nog velen steun kunnen vinden en dezelfde weg gaan, want u allen bent voorbestemd om volmaakt te zijn en u allen zult op aarde dit doel kunnen bereiken, wanneer u het maar volkomen ernstig wilt.

Amen