Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6568
10 juni 1956

Jezus Christus schenker van kracht en leider

Elke geestelijke vooruitgang moet bevochten worden. En het moet steeds weer worden benadrukt, dat de weg opwaarts moet leiden, dat deze naar het doel voert, dus altijd een zekere kracht vereist. Daar u mensen zelf weinig kracht bezit, zult u deze dus van Mij moeten vragen, of u zult deze moeten verwerven door werkzaam te zijn in liefde. De weg omhoog zou nooit kunnen worden gegaan zonder toevoer van kracht, want hij is niet vlak. Hij is inspannend voor ieder mens, tenzij hij een mate van liefdekracht bezit, zodat hij geen enkele inspanning voelt. Dan draagt de liefde hem zelf omhoog. Wie dus nog krachteloos is en toch graag de weg omhoog wil afleggen, moet een beroep doen op hulp, op een leider die hem begeleidt, hem steunt en hem van kracht voorziet.

En deze helper en leider is Jezus Christus, aan wie u mensen zich zult moeten toevertrouwen op uw weg over de aarde, opdat deze naar het doel zal voeren. Jezus Christus zal u eerst bij de bron van leven brengen, waaruit u kracht zult kunnen putten voor uw tocht over de aarde. Want Jezus Christus bracht u mijn woord, de goddelijke leer van de liefde. En steeds zult u op de eerste plaats van deze liefdeleer kennis moeten nemen en dan in overeenstemming met de leer werkzaam zijn. Dan ontvangt u kracht en zult u nu aan de zijde van uw leider vol vertrouwen aan de klim omhoog kunnen beginnen, want u zult nu ook de zwaarste hindernissen kunnen overwinnen krachtens de liefde, tot welke u uw wezen vormt, wanneer u volgens mijn liefdeleer zult leven.

In het begin van uw leven bent u krachteloos. Maar u hoeft niet krachteloos te blijven. Want heel gemakkelijk zult u een mate van liefdekracht kunnen verwerven, wanneer u een beroep doet op de hulp van Jezus Christus, die aan het kruis is gestorven omdat uw zwakheid medelijden in Hem opwekte. En Hij verwierf daarom door Zijn dood een mate van genade, waaruit u nu onbeperkt genade en kracht zult kunnen betrekken. De klim omhoog vereist kracht en alleen Eén kan u deze kracht verschaffen: Jezus Christus. Want elke kracht gaat van Mij uit en Ik en Jezus Christus zijn Eén.

U zult dus volledig bewust een beroep moeten doen op mijn kracht, doordat u Mij daarom vraagt, doordat u in Mij gelooft en nu in dit geloof ook mijn wil vervult, dat wil zeggen: u de goddelijke geboden van de liefde tot richtsnoer van uw levenswandel maakt. Dan verwerft u kracht en Ik zelf zal u ook nooit zonder kracht laten, omdat u Mij daar vol vertrouwen om hebt gevraagd. En dan gaat u de weg omhoog en u zult nu uw kracht kunnen gebruiken om alle weerstanden te overwinnen, om hindernissen uit de weg te ruimen en u zult niet moe worden of krachteloos neerzinken, want die u van kracht voorziet, gaat ook voortdurend naast u, omdat u Hem erkent, omdat u gelooft in Mij in Jezus Christus, omdat u Hem als uw leider uitkoos, omdat u Mij bij u aanwezig laat zijn wanneer u een leven in liefde leidt, wanneer u de goddelijke leer van de liefde naleeft.

Dit zult u moeten weten, omdat u anders niet zult kunnen begrijpen waarom uw aardse leven vaak moeilijk en drukkend is en waarom u tot die Ene uw toevlucht zult moeten nemen, die alleen uw last kan verminderen, die u leert hoe u de weg moeiteloos zult kunnen afleggen. U zult moeten weten dat alleen de liefde de bron van kracht is, dat u zonder liefde het doel niet bereikt. Want u begint uw leven op aarde in de diepte en zult het moeten verlaten in de hoogte, wil uw aardse weg niet tevergeefs zijn geweest. Maar u zult uw doel kunnen bereiken wanneer u om de juiste leider roept, wanneer u zich bij Jezus Christus aansluit, die zelf de weg is gegaan en die u uitnodigt Hem na te volgen als u gelukzalig wilt worden.

Amen