Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5727
19 juli 1953

"U moet volmaakt worden, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is"

U moet volmaakt worden, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. Dat is waarlijk een uitspraak die u zou kunnen doen twijfelen over zijn herkomst uit Mij. Want hoe u mensen ook geaard zult mogen zijn, er zal zich wel niemand aanmatigen mijn volmaaktheid te bereiken. En daarom zijn deze woorden voor u onbegrijpelijk en komen ze u voor als niet uitvoerbaar. En toch zijn ze eenvoudig te verklaren: dat u zich alleen tot liefde zult moeten vormen.

De liefde is mijn eigenlijke Ik. En hebt u zichzelf tot liefde gevormd, dan bent u ook een goddelijk wezen geworden en iets goddelijks is ook volmaakt te noemen. De liefde is het goddelijke, omdat ze mijn Oerwezen is. En wat dus vervuld is van liefde, moet bijgevolg ook vervuld zijn van God, dat wil zeggen: alle goddelijke eigenschappen in zich hebben die het als een volmaakt wezen bestempelen.

Als mens bent u nog zo gebrekkig gevormd, omdat u zich eens heeft ontgoddelijkt door verkeerde wil en afwijzing van de liefdekracht uit Mij. U hebt zelf de liefde verspeeld en bent bijgevolg onvolmaakte schepselen geworden die niet meer als mijn kinderen konden worden beschouwd toen ze van Mij afvielen. En ofschoon u niet meer in de uiterste diepte smacht, ofschoon u dichter bij Mij bent gekomen, bent u toch nog zonder liefde en daarom ook nog zo onvolmaakt. En daarom wordt u voortdurend gemaand uw wezen te veranderen, te streven naar volmaaktheid, die alleen kan worden bereikt door zelfvorming tot liefde.

Want de liefde is de aanpassing aan Mij. En Ik ben de eeuwige Liefde. Wel is het voor een mens die nog in de verkeerde liefde leeft - in de eigenliefde - heel moeilijk deze achter te stellen en de verkeerde liefde te veranderen in goddelijke liefde, die zonder enig eigenbelang werkzaam is. En daarom is het dus voor hem ook moeilijk voor te stellen, de volmaaktheid van de Vader in de hemel te bereiken. Maar ze is te bereiken door Jezus Christus aan te roepen, die alle zwakken te hulp komt die Hem om hulp vragen.

Wat Ik van de mensen verlang, kan vervuld worden. Alleen kan de wil van de mens te zwak zijn om mijn verlangen serieus in acht te nemen. En voor deze verzwakte wil is er versterking door Jezus Christus. Ik zelf help dus ieder die serieus de volmaaktheid wil bereiken. Want Ik haal diegene die naar de Vader verlangt naar me toe. Ik help hem, dat zijn hart week wordt en tot hulp bereid, dat hij zelf een werk van liefde als een stil geluk ervaart. En Ik spoor hem altijd aan werkzaam te zijn in liefde, zonder echter zijn vrije wil aan te tasten.

De wil van de mens blijft vrij, zal echter sterker worden hoe inniger hij zich bij de Heiland en Verlosser Jezus Christus aansluit, die hij nu in staat is lief te hebben. Hij komt dus door de liefde steeds dichter bij Me, tot hij zijn wezen vergoddelijkt en hij zich steeds meer vervolmaakt en - als hij zich door de liefde innig bij Mij aansluit - hij met mijn liefdekracht helemaal is vervuld en dus volmaakt is zoals de Vader in de hemel volmaakt is.

De mens keert in zijn oertoestand terug, want hij is in alle volmaaktheid uit Mij voortgekomen. Hij is geschapen naar mijn evenbeeld, waaronder de geestelijke volmaaktheid is te verstaan. En hij kan dit ook zeer zeker weer bereiken door het vervullen van mijn wil tijdens zijn leven op aarde, door het vervullen van mijn geboden van liefde, die de mens enkel de weg wijzen volmaakt te worden, om voor eeuwig tot de Vader terug te keren, uit wiens liefde hij eens is voortgekomen.

Amen