Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8980
23 mei 1965

Zwaar leed kan het kindschap Gods opleveren

Al vaak is het u gezegd dat u het kindschap Gods alleen kunt bereiken wanneer u zich aan Mij overgeeft en ook het leed waar u doorheen moet geduldig draagt om alle aanklevingen van de ziel kwijt te kunnen raken, opdat u bij het binnengaan in het rijk hierna volledig kunt worden doorstraald door het licht van mijn liefde. Want elke ziekte, elk leed dat de menselijke ziel op aarde nog heeft te verduren, lost elk omhulsel op en nu kan de lichtstraal van mijn liefde in alle overvloed de ziel raken omdat ze elke weerstand heeft opgegeven.

Laat u daarom door een moeilijk leven op aarde geen schrik aanjagen. Geloof dat u er de zegen van zult ondervinden die tegen al het leed opweegt. Houd daarom geduldig vol, want uw loon is overgroot en de tijd dat de mens op aarde lijdt is kort vergeleken bij het heerlijke lot dat de ziel wacht en dat de hele eeuwigheid omvat. Daarom moet u met graagte een leven vol van lijden op u nemen. U moet weten dat mijn overgrote liefde u zo'n leven op aarde oplegt om u in korte tijd het doel te laten bereiken dat Ik Me sinds eeuwigheid gesteld heb. Want wat nu na uw aardse leven komt, is u niet begrijpelijk te maken. Het is het heerlijkste lot dat nu eenmaal alleen mijn "kinderen" beschoren is, die alle rechten van de Vader verkrijgen, die dan ook in staat zijn hetzelfde te doen, waar geen onderscheid is omdat ze het hoogste doel bereikt hebben.

Maar ook voor deze kinderen van Mij ben Ik ondoorgrondelijk, dat wil zeggen: hun streven bij Mij te willen zijn gaat onafgebroken door, ze verlangen naar Mij en hun verlangen wordt steeds vervuld. En het is het toppunt van hun gelukzaligheid dat ze nooit zullen ophouden vurig naar Mij te verlangen, dat ze dus nooit volledig verzadigd kunnen worden omdat Ik eeuwig ondoorgrondelijk ben en blijven zal. Daarom dus moet u in uw aardse leven de moeilijkste voorwaarden aanvaarden. U zult door en door beproefd worden en u moet ook in het grootste leed standhouden en steeds weten dat alleen een grote liefde voor Mij en voor de naaste uw leed kan verminderen, dat u echter niet tot zo'n liefde in staat bent die het leed helemaal uit zou kunnen schakelen en u daarom dankbaar moet zijn wanneer u ook leed moet dragen, want het dient alleen voor uw voltooiing. En niet voor niets heb Ik u gezegd: "Neem uw kruis op en volg Mij na". Want Ik wist dat alleen een gang door het zwaarste leed u het kindschap oplevert, omdat u als mens niet in staat bent tot de liefde die eveneens naar het kindschap voert, ook omdat het aardse leven te kort is wanneer u niet tegelijkertijd leed op u neemt.

Vraag daarom niet waarom Ik een mens laat lijden, denk veel meer aan het resultaat van het lijden. Denk eraan dat alle onrijpe aanklevingen opgelost worden die de ziel nog de volledige aanstraling van liefde beletten en dat het steeds alleen maar een toestand is die voorbijgaat, die dan wordt opgevolgd door een eeuwig geluk, waarvoor u dan nog veel meer leed op de koop toe zou hebben genomen wanneer het uw lichamelijke krachten niet te boven zou zijn gegaan. Dus u die buitengewoon moet lijden, denk eraan dat het 't vurig verlangen naar "kinderen" is, dat Mij ertoe beweegt u in zo'n toestand te plaatsen en dat u eens zelf Mij dankbaar zult zijn voor alle tegenspoed die u in het aardse leven getroffen heeft.

Maar steeds stelt dit ook het volste geloof in Mij, het geloof aan een voortleven na de dood en het geloof in mijn eindeloze liefde voorop, van waaruit u dan al wat er gebeurt, beschouwt als een terugbrengen van het eens gevallene naar Mij, met het doel het kindschap Gods dat Ik niet anders kan bewerkstelligen dan op de weg over de aarde. En wanneer u dit geloof bezit, zult u ook elk leed geduldig verdragen. U zult er steeds alleen een bedoeling in zien en alles op u nemen wat u als mens toch niet veranderen kunt. Maar u zult het berustend dragen, als u door mijn wijsheid en liefde opgelegd om u naar het hoogste doel te leiden.

Doch slechts weinigen bereiken dit hoogste doel. Maar ook die mensen kunnen gelukkig zijn die niet helemaal zonder licht het rijk hierna binnengaan, want ook daar is het hun nog mogelijk hun graad van licht te verhogen. Ook daar kunnen ze steeds hoger klimmen en verkeren ze in een onmetelijke zaligheid, maar ze kunnen het kindschap Gods niet meer bereiken; hiervoor is een gang over de aarde vereist. Ze kunnen evenwel nog een keer deze gang afleggen om een "missie" te vervullen, en zullen dan echter ook niet van gelijk welk lijden verschoond blijven om de hoogste rijpheid te bereiken, om dan eveneens binnen te kunnen gaan in het geestelijke rijk als ware kinderen van de Vader, om nu eeuwig te kunnen scheppen en werken aan Zijn zijde, volgens Zijn wil en toch in alle vrijheid, zoals het Zijn bedoeling is vanaf het allereerste begin.

Amen