Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

Mattheüs 5, 43-48

43 Gij hebt gehoord dat gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand haten.

44 Maar ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor uw vervolgers;

45 opdat gij zonen van uw Vader in de hemelen zijn moogt; want Hij doet zijn zon opgaan over bozen en goeden en geeft regen over rechtschapenen en goddelozen.

46 Immers, indien gij liefhebt wie u liefhebben, welke aanspraak op loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?

47 En indien gij alleen uw broeders groet, wat bijzonders doet gij dan? Doen ook de heidenen niet hetzelfde?

48 Weest gij dan volmaakt, zoals uw hemelse Vader volmaakt is.