Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

Open je hart!

Uitgave 2011

Inhoud:

BD.4016 "Ik klop aan en gij neemt Mij niet op"

Gods liefdesvonk in het hart

BD.6941 Het geschenk van God: een vonkje van Zijn liefde * TB11
BD.7726 Een vonkje van Gods geest in de mens * TB11

Het hart als ontvangststation van de gedachten

BD.0962 Denkend bezig zijn - Hart - Hersenen * TB21
BD.2111 De oorsprong van de gedachte in het hart van de mens


Denken door middel van hart of verstand

BD.2302 Denken met het hart en met het verstand - Waarheid * TB21
BD.2806 Verstandelijk onderzoeken - Werkzaam zijn van de geest - Hart


Voorwaarde voor het werkzaam zijn van de geest: Werkzaam zijn in liefde

BD.3518 Verwerven van de wijsheid - Onderzoeken en piekeren
BD.4060 Voorwaarden voor het werkzaam zijn van de geest - Verbondenheid met God door liefde


Het vormen van het hart als woning van God

BD.3795 "Laat Mij intrek nemen in het hart"
BD.5515 Reiniging van het hart als tempel van God * TB55
BD.5587 Deemoed * TB109
BD.2466 Offerbereidheid - Koninklijk loon - Het zijn intrek nemen van de Heer * TB109
BD.3238 Aansporingen (Joh.14) - De woning in het hart * TB56
BD.5296 Het intrek nemen van God in het hart van de mens


De tegenwoordigheid van God in het hart

BD.3596 God is het Woord - De tegenwoordigheid van God - Verschillende manieren van toesturen van het woord * TB101 TB103 TB118
BD.6687 Werkzaam zijn in liefde is een teken van Gods tegenwoordigheid
* TB91

Verbinding met God door het gebed

BD.3597 Verzoek om innerlijke verlichting * TB103
BD.3682 Gebed in deemoed * TB42 TB87
BD.6012 Gebed in stilte - Getuigenis afleggen voor de wereld * TB42
BD.8738 Hoe moet het gebed zijn dat verhoord wordt?
* TB42 TBT1

Verbinding met God door middel van gedachten

BD.2787 Luisteren naar de stem van binnen - Gaven van boven - Alles wat goed is, is goddelijk
BD.3732 Oefening om de stem van de geest te horen * TB103
BD.6859 De zegen van een omgang met God door middel van gedachten
* TB21 TB86 TB119 TBT1

De stem van het hart

BD.1565 De stem van het geweten * TB102 TB103
BD.3199 De innerlijke stem * TB102
BD.4410 De innerlijke stem (2)


Innerlijk voelen en aandringen

BD.2104 Het diepste gevoel is het richtsnoer voor de levenswandel * TB103
BD.4736 God spreekt door het hart tot de mens * TB101
BD.3308 Innerlijke aandrang is aanwijzing van God - Het onderwerpen van de wil * TB103 TB116
BD.4104 Gods wil - De stem van het hart - Innerlijke aandrang
* TB103 TB115

Luisteren naar het aangesproken worden door God

BD.7258 De voorwaarde om Gods stem te horen is het loslaten van de wereld * TB22 TB103 TB119
BD.5753 Het luisteren naar het aangesproken worden door God * TB15 TBT1
BD.3381 Klinkend woord


Ontvangst van het woord - Opdracht tot verspreiding

BD.6511 Aankloppen aan de deur van het hart - Liefde voorwaarde om aan te nemen
BD.7858 God beantwoordt iedere vraag door het hart (1)
* TB22

Het openen van de deur van het hart

BD.6283 Het openen van het hart voor geestelijke gaven
BD.6947 Het openen van de deur van het hart - Avondmaal
BD.2762 "Open uw harten"
* TB101

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: