Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

God zet dwaalleren en misvattingen recht, deel 3

Uitgave 2007

Inhoud:

BD.2524 Verkeerde uitleg van de heilige Schrift - Dwaalleren

Dogma's - Geboden van de kerken - Geestelijke dwang

BD.2412 Geestelijke dwang - Menselijke geboden - Het bestrijden van de leer van Christus
BD.3329 Eigen verantwoording - Dogma * TB102
BD.4294 Dogma
BD.4993 Geestelijke dwang - Dogma * TB18 TB108
BD.6967 Geestelijke dwang
BD.6813 Het vervullen van door mensen uitgevaardigde geboden vervangt geen werkzaam zijn in liefde * TB91

Sacramenten

BD.6732 Overlevering - Sacramenten - Sacramentele werking
BD.8688 Verkeerde uitleg van de woorden van Jezus * TB07 TB108 TB.113

Godsdienst - Ceremoniën

BD.1375 Menselijke bijzaken - Kerkbezoek * TB108
BD.1376 Ceremoniën - Kindschap Gods (1)
BD.1377 Ceremoniën - Kindschap Gods (2)
BD.1814 Gemeenschappelijke godsdienst - Traditie
BD.4519 God is niet in dode materie * TB06
BD.5571a Uiterlijkheden, Ceremoniën - Ware godsdienst (1) * TB108
BD.5571b Uiterlijkheden, Ceremoniën - Ware godsdienst (2) * TB108
BD.6280 Het ware gebed en de ware godsdienst
BD.8829 Schijngodsdienst * TB06
BD.8673 De verhouding van kind tot Vader waarborgt pas levende godsdienst * TB28 TBT1

Eucharistie

BD.0764 Avondmaal
BD.4379 Avondmaal - Geestelijke betekenis - Vlees - Bloed * TB108
BD.5384 Communie
BD.6717 De woorden bij de instelling van het avondmaal
BD.8728 Opheldering over het "zegenen"

Doop

BD.6611 Wat is onder doop te verstaan? * TB07
BD.6769 Over de doop - De doop van volwassenen
BD.8643 Uitleg over de waterdoop * TB07
BD.8941 1 Korintiers 15 vers 29: Doophandeling voor een dode

Boete

BD.1482 Vergeving van zonden - Onfeilbaarheid - Handelingen volgens een schema * TB108
BD.6709 "Aan wie ge de zonden zult vergeven" * TB06
BD.8373 "Wie u de zonden zult kwijtschelden"

Huwelijk

BD.4834 Het ware, voor God geldige huwelijk
BD.6940 Gods zegen over al ons doen - Huwelijken

Priesterwijding

BD.8692 Opheldering over sacramenten * TB07

------------

BD.7448 God verlangt nadenken * TB21 TBT1
BD.8796 Ieder mens moet voor zichzelf uit zijn weten de consequenties trekken * TB07 TB108
BD.8651 De ware kerk van Christus * TB08

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: