Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5384
6 mei 1952

Communie

De geestelijke communie, de verbinding van de geestvonk in u met de Vadergeest van eewigheid, kan alleen door de liefde tot stand worden gebracht. U zult zich ook wel in gedachten met Mij kunnen verbinden door innig gebed, u roept me dan en Ik buig me neer tot u, maar het blijft zolang een roep uit de verte, als u zonder liefde bent. Er bestaat dan nog geen innige gemeenschap, die echter door werkzaam zijn in liefde meteen tot stand wordt gebracht, zodat u dan als het ware nauw met Mij bent verbonden en in deze staat nu het avondmaal met Mij zult kunnen houden, dat wil zeggen dat Ik zelf u het voedsel voor uw ziel kan doen toekomen, dat Ik u het brood des hemels, mijn woord, kan aanbieden, dat u alleen zult kunnen vernemen als u Mij in u aanwezig zult laten zijn, dus de communie met mij bent aangegaan. Communiceren heet bijgevolg, vlees en bloed - mijn woord en zijn kracht - uit mijn hand in ontvangst nemen, waartoe onvoorwaardelijk de liefde volledig een mensenhart in beslag moet nemen, daar anders mijn tegenwoordigheid ondenkbaar is. Van mijn aanwezigheid zal nooit een mens kunnen spreken, die de liefde tot Mij niet bewijst door onbaatzuchtige naastenliefde. Nooit kan een mens zich met zijn Vader van eeuwigheid verenigen, die zijn medemens niet als zijn broeder beschouwt, die tegenover hem zonder liefde is en bijgevolg ook nooit de Vader kan liefhebben, wiens kind de medemens is.

Laat het u duidelijk zijn, dat alleen de liefde het kind met de Vader verbindt, dat door de liefde de mens pas de verhouding kind tot Vader aangaat en dat dan het kind aan de tafel van de Vader te eten en te drinken krijgt met goede gave en eeuwig geen nood meer hoeft te lijden. En mijn woord is het kostbaarste, dat een mens kan ontvangen. Het is waarlijk lafenis en versterking en waar mijn woord klinkt, daar is ook mijn tegenwoordigheid bewezen, zoals omgekeerd mijn aanwezigheid niet in te denken is, zonder een uiting van kracht. En daar Ik zelf kracht en licht ben, openbaar Ik me ook als licht en kracht aan de mens, in wie Ik tegenwoordig kan zijn; die mijn tegenwoordigheid in zich toelaat door werkzaam te zijn in liefde. Maar licht en kracht stroomt uit mijn woord, licht en kracht hebben de zielen nodig voor de positieve ontwikkeling, dus zijn licht en kracht het voedsel, dat Ik de ziel aanreik, als de mens met Mij het avondmaal houdt, als hij mijn gast is, dus met Mij in innigste gemeenschap beantwoording van zijn liefde ondervindt.

Alleen dat is onder communie te verstaan. Alleen zo wil Ik weten, dat het avondmaal wordt verstaan, waartoe Ik u allen uitnodig, dat Ik heb ingesteld met de woorden: "Neem dit aan en eet, neem dit aan en drink - dat is mijn vlees, dat is mijn bloed". Uit mijn hand zult u het voedsel voor uw ziel in ontvangst nemen en dit vereist de innige band met mij, die niet anders dan alleen door liefde tot stand kan worden gebracht.

Amen