Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

De innerlijke stem

Hoe spreekt God tot de mensen? - Wie kan Zijn stem horen? - Voorwaarden en genade

Uitgave 1995


Inhoud:

BD.4107 Wie mijn geboden onderhoudt, tot hem wil Ik komen en Mij aan hem openbaren
BD.4313 Het woord dat weerklinkt
BD.4624 Geestelijke concentratie voor het opnemen - Strenge zelfkritiek
BD.5061 Toelichting bij de verschillende karakters van van de ontvangers van het woord
BD.5072 Het overwinnen van de materie - Het wekken van de geest
BD.5469 Ieder kan aangesproken worden door God in de vorm van gedachten
BD.6241 Het verwerven van geestesgaven
BD.6391 Van geestelijke werkzaamheid mag niet materieel geprofiteerd worden
BD.6587 De profetische gave is een charisma dat verplichtingen oplegt
BD.6615 De Vader spreekt met Zijn kind
BD.7104 Het ontwikkelen van het vermogen Gods stem te vernemen
BD.7258 De voorwaarde om Gods stem te horen is het loslaten van de wereld * TB103 TB119 TB121
BD.7304 Over het innerlijke woord
BD.7311 Het beantwoorden van vragen - Onderzoek de oorsprong
BD.7392 Echte profetie
BD.7681 "Ik blijf bij u tot aan het einde van de wereld" * TB101
BD.7698 De stem van het geweten * TB02 TB102 TBT1
BD.7787 Opheldering over verschillende ontvangsten van het woord
BD.7822 Voorwaarde voor de "uitstorting van de geest" * TB101 TB103
BD.7829 Het "werkzaam zijn van de de geest" en de activiteiten van de geestenwereld * TB80
BD.7858 God beantwoord iedere vraag door het hart (1) * TB121
BD.7859 God beantwoord iedere vraag door het hart (2)
BD.7878 De genade het woord te ontvangen legt verplichtingen op
BD.8121 Het ontvangen van het woord is een vrije wilsact
BD.8416 Onderscheid in "het werkzaam zijn van de geest" en "het ontvangen op mediamieke wijze"
BD.8460 Er zijn geen twee soorten openbaringen
BD.8482 Het proces van het ontvangen van het woord
BD.8546 Wat is waarborg voor een waarheidsgetrouwe ontvangst
BD.8695 Mediamieke ontvangsten - Geloofwaardigheid * TB48
BD.8783 Zelfonderzoek van een tussenpersoon

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: