Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5469
23 augustus 1952

Ieder kan aangesproken worden door God in de vorm van gedachten

Ik laat u woorden van liefde, van troost en van goede raad toekomen en Ik geef u altijd opheldering waar het u aan een bepaald weten ontbreekt, alleen moet u zelf de verbinding met Mij tot stand brengen, daar Ik anders niet tot u spreken kan.

Mijn woorden zullen echter niet altijd hoorbaar voor u klinken, maar uw gedachten zullen zich merkbaar zo vormen zoals Ik tot u spreken wil, als u daar maar aandacht aan schenkt en zolang verlangend wacht, tot dus mijn mededelingen u bereikt hebben. Want dit ene wil Ik u zeggen; zodra u maar aan Mij denkt, met Mij spreekt in gebed of Mij aanroept om hulp - is mijn liefde reeds bij u. U spreekt niet in het niets, maar Ik verneem al uw gedachten en antwoord u ook.

Weinig mensen echter wachten dit antwoord van Mij af, weinig mensen zijn zo diep gelovig, dat zij overtuigd zijn van een uiting van mijn kant. En daarom kan Ik Mij maar zelden aan de mensen openbaren, zodat zij in hun gevoelen en gedachten mijn duidelijk antwoord herkennen. Geen enkel woord gaat verloren dat u in diepe aandacht Mij toeroept, geen enkel woord laat Ik onbeantwoord.

Maar wat uw ziel het diepst zou verblijden laat ze heel vaak aan zich voorbijgaan. U hebt het geestelijke oor nog niet geschoold en verneemt daarom het weerwoord van mijn liefde niet. U allen, die zich met Mij verbindt, in innig gebed, kunt u door Mij aangesproken voelen. Wilt u echter mijn woorden verstaan, waar u allen zo naar verlangt, dan moet u uw geestelijk oor scholen. En dat is een opgave die u zich allen moet stellen, omdat ze voor u het aardse leven heel erg verlichten zou. Want het maakt waarlijk gelukkig, mijn woorden te kunnen vernemen die voor u allen zonder uitzondering gelden, die met Mij innige samenspraken houdt.

U allen zou veel kracht en troost uit het aangesproken worden door Mij ontvangen, dat altijd alleen als in gevoelen en gedachten door u vernomen wordt, dat u innerlijke rust en het gevoel van geborgenheid zou kunnen geven - u zou dus waarlijk getroost en gesterkt zijn door mijn vaderliefde, die onafgebroken voor al mijn kinderen geldt.

Daarom, als u tot Mij bidt in geest en in waarheid, blijf daarna in uw denken, dat op Mij is gericht, volharden, en uw ziel zal in ontvangst nemen wat mijn vaderliefde haar heeft toegedacht. Want Ik neig Mij tot allen die Mij aanroepen, die innige samenspraken met Mij houden en Ik wil hun geven wat hen steeds verblijdt.

Amen