Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6391
4 november 1956

Van geestelijke werkzaamheid mag niet materieel geprofiteerd worden

Wat u aan genadegaven wordt toegezonden, dient alleen tot voltooiing van het geestelijke in u. Het zijn geestelijke goederen, die op geen enkele wijze een uitwerking hebben die aards gewin oplevert, omdat dan al het opwaartse streven ongegrond zou zijn als ter wille van aards voordeel deze geestelijke goederen ontvangen of doorgegeven zouden worden.

En alleen hij zal voor Mij een ware dienaar zijn die zich vrij van alle materiële verlangens ervoor inzet deze verder aan de medemensen door te geven. Want het zuiver geestelijke mag niet met aardse doeleinden vermengd worden, omdat dit voor het geestelijke een kleinering zou betekenen.

Verlossingsarbeid moet in liefde plaatsvinden. Een liefderijk hart moet geestelijke goederen ontvangen en ze met een liefdevolle wilt tot helpen doorgeven, dan pas zullen ze hun uitwerking hebben op de mensen, Iedere materiële samenhang met geestelijk weten heeft een nadelige uitwerking, want iets wat uit den hogen komt verdraagt geen materieel streven, omdat dit het eerste van zijn geest ontdoet.

Maar onthoud dit goed, dat Ik weet wat u, mensen ontbreekt en dat Ik waarlijk niemand gebrek laat lijden, die voor Mij onbaatzuchtig werkzaam is. En zo zal Ik ook altijd helpend ingrijpen waar materiële hulp nodig is om geestelijke leringen en opvattingen naar de mensen te brengen. Doch dat moet uw maar altijd alleen mijn zorg zijn. U zult daarom ongehinderd bezig kunnen zijn, zolang het uw wil is alleen Mij en het verlossingswerk te dienen. U gaat dan steeds de juiste wegen. U maakt dan ook een begin met de juiste arbeid. U kunt u dan op uw gedachten verlaten, die naar mate van uw ijver om te werken geleid worden. Ik kan alleen mensen gebruiken die belangeloos afstand doen van het aardse als het er om gaat mijn woord uit den hogen ontvangen en te verbreiden. Iedere materiële gedachte in verband daarmee brengt deze arbeid in gevaar. Het volste vertrouwen op mijn hulp echter bevordert deze arbeid en verzekert u tevens een zorgenvrij aards bestaan, omdat Ikzelf u dat kan bieden uw volkomen vertrouwen. U moet weten dat uw volle wil een buitengewoon machtige factor is, die alle hindernissen wegruimt. U moet weten dat uw geestelijke arbeid iets teweeg kan brengen, waar overgrote materiële schatten niet tegen kunnen opwegen. Daarom mogen angstige gedachten om de aardse voorzieningen deze liefdevolle wil niet verzwakken, waar in geestelijke opzicht mateloos veel van afhangt

Wat is dan wel het korte aardse leven tegenover de ontzettende kwellingen van wezens, die u beëindigen kunt. Gaarne en met vreugde zou u offeren, als u wezens in hun toestand en hun smekende gebaren hulp zou kunnen zien. Het armzaligste leven dat u leiden zou u onberoerd laten - en u zou steeds alleen willen dienen en helpen. En u kunt hen door liefde helpen. En Mij bereidt u een vreugde die u waarlijk beloon, want alleen de liefde is het middel om te verlossen. De liefde tot Mij geeft u licht en kracht en de liefde tot de onverloste wezens geeft licht en kracht verder en trekt ook talloze zielen uit de diepte omhoog. Het is bewuste verlossingsarbeid die u verricht en die daarom nooit zonder succes blijft.

Deze zekerheid moet u verblijden, en tot een steeds ijveriger arbeid aansporen. U moet u van alle aardse zorgen ontdoen en nooit op een aards gewin door uw geestelijke arbeid hopen. Wat u nodig hebt, geef Ik u. Dat Ik u onbegrensd geestelijk weten toestuur moet voor u echter ook het bewijs zijn dat u dit nodig hebt, omdat u daarmee weer tot zegen kunt arbeiden van ben die onverlost naar het rijk hierna zijn heengegaan. Gebruik wat u bezit en maak u niet bezorgd om dat wat u ontbreekt, want alles wat u voor lichaam en ziel nodig hebt, wordt u door Mij gestuurd.

Amen