Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

Innige verbinding met Jezus Christus

Uitgave 2013

Inhoud:

BD.3458 God laat zich vinden
BD.8541 Het geloof aan God in Jezus Christus * TB04 TB86
BD.5672 De wilsproef op aarde - Het navolgen van Jezus - Verbinding * TB125
BD.5812 Voortdurende verbinding met God

Innige verbinding met Jezus Christus door middel van gedachten

BD.8954 De wonderen van de schepping zouden tot nadenken moeten stemmen
BD.6109 Vragende gedachten vormen de eerste stap omhoog * TB103
BD.3399 Wil - Gedachte - Daad - Verantwoording
BD.7313 Elke geestelijk gerichte gedachte is een zich losmaken van de tegenstander * TB71 TB127
BD.7481 Verbinding met God te midden van de wereld
BD.6859 De zegen van een omgang met God door middel van gedachten * TB21 TB86 TBT1 TB121

Innige verbinding met Jezus Christus door het gebed

BD.5686 Het ware gebed is de brug naar God - Jezus Christus
BD.5653 Gebed in geest en in waarheid
BD.6050 "Trek u terug in uw binnenkamer"
BD.7129 Het dagelijks aanroepen van de naam Jezus * TB110 TBT1 TB124 TB127 TB128
BD.7473 Kom tot Mij
BD.6956 Zegen van de verbindingen van de aarde met het lichtrijk - Stralen
BD.2813 Het belang van het nog op aarde tot stand brengen van de verbinding met God

Innige verbinding met Jezus Christus door in liefde werkzaam te zijn

BD.6575 De vereniging van de geestvonk met de geest van de Vader - Jezus * TB11
BD.6553 De verbinding met God: in liefde werkzaam zijn
BD.7294 De strijd tegen de eigenliefde * TB09
BD.2893 Onbaatzuchtig in liefde werkzaam zijn - De juiste wandel voor God
BD.4868 Liefde voor de naaste
BD.5690 Rijp worden alleen door liefde * TB113

Leed en nood als middel om de band met Jezus Christus aan te knopen

BD.4117 Groot leed - Grote genade * TB23 TB96
BD.6290 Slagen van het noodlot - Geneesmiddel * TB24 TB86 TBT2 TB123 TB126
BD.6355 Het doel van de nood: de verbinding met God * TB86
BD.6421 Innige verbinding met God - De innerlijke stem * TBT1
BD.6143 De roep tot Jezus Christus is redding - Gods woord

Het bewust aannemen van het goddelijk woord

BD.5829 God is het woord - Het aangesproken worden door God
BD.8544 Naar het woord Gods moet aandachtig worden geluisterd * TB103
BD.7258 De voorwaarde om Gods stem te horen is het loslaten van de wereld * TB22 TB103 TB121
BD.5056 "Waar twee of drie verzameld zijn in mijn naam ..."
BD.7245 Het benutten van het goddelijk woord betekent ontvangst van kracht

-----

BD.8076 De zegen uit de verbinding met God
BD.7191 De kracht van de naam Jezus * TB127 TB128
BD.7589 "Zie, Ik sta voor de deur"

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: