Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7191
19 oktober 1958

De kracht van de naam Jezus

U zult alleen mijn naam in diep geloof hoeven uit te spreken, en dan zult u zijn kracht ondervinden. U zult u van mijn nabijheid bewust zijn en hulp ondervinden in uw nood. Maar hoe vaak staat de wereld nog tussen u en Mij in, hoe vaak is de invloed ervan nog zo sterk dat het u nauwelijks mogelijk is u los te rukken en u met alle innigheid tot Mij te wenden, als het ware de sprong te wagen uit het aardse in het geestelijke rijk. Voor u ben Ik nog niet zo werkelijk nabij, maar Ik kan u alleen maar duidelijk helpen wanneer u zich helemaal aan Mij overgeeft, wanneer u zich aan mijn hart vastklampt en mijn naam uitspreekt als helemaal bij Mij aanwezig. In uw hart kunt u mijn aanwezigheid voelen. Dan spreekt u echter geen verzoek tevergeefs uit, dan is het u al vervuld. Dan is de kracht van mijn naam al werkzaam geworden en dan zult u ook weten wat het betekent, Mij in vol geloof aan te roepen. U zult begrijpen wat geloof is dat niet twijfelt. En al mag de wereld nog zo zeer op u afstormen, u bent te allen tijde in staat u zo innig met Mij te verbinden dat u geïsoleerd bent van de wereld, dat mijn kracht u kan toestromen.

U hoeft niet bang te zijn dat Ik u zonder hulp laat wanneer u maar steeds uw blik op Mij gericht houdt, wanneer u eenvoudigweg van Mij zult willen zijn. Deze diepste wens is doorslaggevend dat Ik u tot Mij trek en nooit meer loslaat. Maar ook het worstelen is nodig, want u moet groeien en rijp worden. U moet niet blijven stilstaan en moe en lauw worden in uw streven en u moet daarom steeds weer als kinderen tot de Vader roepen. En hoe inniger uw roep is, des te eerder zal hij worden verhoord en dan zult u de kracht van mijn naam ondervinden. Ik wil u helemaal bezitten. Maar u zult vrijwillig naar Mij toe moeten komen, omdat Ik pas de liefde van het kind bezit wanneer het zich aan Mij overgeeft en gelovig mijn naam uitspreekt als die van zijn God en Vader van eeuwigheid.

Amen