Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5686
27 mei 1953

Het ware gebed is de brug naar God - Jezus Christus

De brug naar Mij is het gebed. Er bestaat geen onoverwinnelijke kloof tussen ons, want het gebed zal hem altijd overbruggen, zodra het een gebed is in geest en in waarheid. En de innigheid van het gebed bepaalt de lengte van de weg naar Mij. U zult rechtstreeks met Mij in verbinding kunnen treden als u tot Mij spreekt zoals een kind tot de Vader spreekt. Want dan ben Ik bij u. Dan is elke afstand overwonnen. Dan bent u over de kloof tussen ons heen gevlogen en bent u dichter bij Mij gekomen, want Ik geef gehoor aan uw roepen en kom u tegemoet zodra Ik de stem van uw hart verneem.

Weet u nu welk kostelijk middel u hebt om naar Mij te komen, weet u wat voor een doeltreffend genadegeschenk het gebed voor u is? U bent door uw onvolmaaktheid nog op grote afstand van Mij als uw God en Schepper van eeuwigheid, maar Ik verbied u niet samenspraak met Mij te houden en buig Me als Vader naar u over, die ook Zijn nog gebrekkige kinderen met liefde omvat en rekening houdt met hun fouten en zwakheden. Ik hoor u zodra u tot Mij spreekt in kinderlijk, gelovig gebed. Maar wederom zult u alleen maar oprecht tot Mij kunnen bidden wanneer u in Mij gelooft. Elk gebed in geest en in waarheid stelt dus uw geloof in Mij, in mijn liefde, wijsheid en macht voorop. Maar als u in Mij gelooft, zal ook elk woord uit uw hart komen. Dan is er geen vormgebed meer. Dan spreekt alleen het kind met de Vader en dan bereikt het ook alles wat maar voor zijn bestwil is. Maar opdat u nu echt levend met Mij zult kunnen omgaan, zult u zich ook een voorstelling moeten kunnen maken van Mij - die u als Heiland Jezus Christus de mogelijkheid daarvoor bied.

Stelt u zich uw Heiland voor in Zijn overgrote liefde die u mensen allen omvat en denk aan Zijn lijden en Zijn sterven aan het kruis voor u, zondige mensen. Dan zal het u ook mogelijk zijn Hem eveneens lief te hebben, u aan Hem toe te vertrouwen en Hem alles te zeggen wat u belast. U zult - omdat Hij zelf mens was evenals u - volledig begrip van Hem kunnen verwachten voor al uw lijden en noden en u zult u tot Hem wenden, die uw Vriend en Broeder is, die vanuit Zijn liefde u allen helpen wil, die u tot zich wil trekken in het hemelse rijk om u voor eeuwig gelukzalig te maken. Ik zelf ben voor u een zichtbare God geworden in de Heiland Jezus Christus. En als u Hem uw liefde betoont, schenkt u dus uw liefde aan Mij, uw God en Vader van eeuwigheid. Want Hij en Ik zijn één en wie Hem ziet, die ziet Mij - die als mens Jezus op aarde wandelde om uw aller liefde te winnen, om Mij te offeren uit liefde voor u die in de zonde ongelukkig was en op eindeloze afstand van Mij zou hebben moeten wegkwijnen wanneer Ik niet een brug zou hebben geslagen om voor u de weg naar Mij begaanbaar te maken. U allen zult die brug kunnen betreden als u zich in innig gebed tot Jezus, uw Heiland en Verlosser wendt, als u Hem liefhebt en daarom ook Zijn eenvoudige geboden nakomt. Dan zult u ook Zijn liefde mogen ervaren. Hij zal u bedenken, geestelijk en lichamelijk. Hij zal u leiden en alle wegen effenen die omhoog voeren naar Hem, in Zijn rijk, naar het eeuwige leven.

Amen