Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6421
10 december 1955

Innige verbinding met God - De innerlijke stem

Aan de innerlijke stem zult u gehoor moeten schenken na innig gebed tot Mij, dan zult u er ook zeker van kunnen zijn de juiste weg te gaan. Want het is dan mijn stem die tot u spreekt, die u raad geeft en leidt zoals het goed voor u is. Een mens die zich vaak met Mij verbindt, die niets doet zonder zich bij Mij te hebben aanbevolen, die steeds samenspraak met Mij houdt en Mij om mijn zegen vraagt, die zal ook steeds het juiste doen omdat Ik zelf hem dan leid en hem altijd de juiste gedachten verschaf zodat zijn levenswandel nu ook volgens mijn wil is.

Maar het is bedenkelijk wanneer u Mij uit uw denken verdringt, wanneer u zich in staat waant alles zelf tot stand te brengen, wanneer u uw leven leidt zonder God. Dan moet Ik u vaak laten vastlopen opdat u weer de weg naar Mij neemt omdat u zich van uw zwakheid bewust wordt. Hoe krachtig u ook schijnt te zijn, hoe rijkelijk u van aardse capaciteiten bent voorzien, uw levenswandel wordt daar niet door beïnvloed. Deze speelt zich af volgens mijn wijselijk goeddunken en daarom zult u allen zich vaak in situaties geplaatst zien waar uw eigen kundigheid niets kan uitrichten, waarin u tot Mij uw toevlucht zult moeten nemen om ze de baas te worden. U zult weliswaar ook dan nog kunnen weigeren, maar u doet er goed aan de weg naar Mij te nemen. Want Ik zelf lok u daardoor naar Mij, die anders door u wordt vergeten.

En zo zal u ook nog veel moeilijks te wachten staan en u zult u allen afvragen waarom uw God en Schepper zoiets over de mensen laat komen. U zou niet moeten geloven dat slechts menselijk handelen alleen toestanden schept die bijna ondraaglijk schijnen. U zou daarbij toch ook aan Diegene moeten denken die Heer is over hemel en aarde en die zoiets toelaat. En u zou u moeten afvragen waarom Ik zoiets over u laat komen. Altijd zou Ik datgene van richting kunnen veranderen wat de menselijke wil veroorzaakt, of de uitwerking ervan opheffen op grond van mijn macht. Ik zou het kunnen doen en zal het ook doen wanneer Ik in diep geloof word aangeroepen om hulp in deze nood. Maar Ik laat het nochtans toe dat de mensen daardoor in grote nood geraken, omdat ze de weg naar Mij moeten vinden, die ze al lang niet meer gaan. Zonder Mij zullen ze totaal onbestendig ten onder gaan. Maar met Mij zullen ze ook het moeilijkste kunnen overwinnen en dat moeten de mensen ervaren - zowel de mijnen als ook diegenen die de poging wagen Mij aan te roepen in de grootste nood. Want zij zullen vaak wonderbaarlijk geholpen worden.

Maar ook de eerstgenoemden zullen ondervinden dat ze geheel zonder kracht zijn omdat ze zich op zichzelf verlaten en menen Mij niet nodig te hebben. Ik wil Mij zelf aan de mensen openbaren, tot zegen of ook tot ondergang. Want wie Mij dan nog niet wil kennen, die is voor eindeloze tijden verloren. Verlaat u niet op uw eigen kracht, ze zal niet toereikend zijn tegenover dat wat komt. Wend u tevoren al tot Mij en vraag Mij om kracht. Ik zal ze niemand onthouden die aan Mij denkt in tijden van nood. Maar zalig zij, die Mij voortdurend in hun hart dragen. Ze zullen de komende tijd van nood niet hoeven te vrezen, want Ik houd mijn handen beschermend over hen gespreid en waar ze ook gaan, ze worden door gidsen begeleid die over hen waken en alle wegen voor hen effenen.

Maar er zal een storm komen die alles zal verwoesten, die vele slapende wakker zal maken en vrees aanjagen of ze deze storm zullen kunnen ontvluchten. Maar wat er ook gebeurt - het komt van Mij of is door Mij toegelaten om hen die verkeerde wegen gaan een laatste mogelijkheid te geven om te keren. Zij allen kunnen zich nog op het laatste moment tot Mij richten en ze zullen hier waarlijk geen spijt van hoeven te hebben. Want Ik neem ieder aan die probeert dichter bij Mij te komen. Ik steek mijn hand naar hem uit, die hij alleen maar vast hoeft te pakken opdat Ik hem dan aan mijn vaderhart kan drukken. Want u zult niet gelukzalig kunnen worden zonder Mij. Daarom zult u de weg moeten nemen naar Mij, die u eeuwige gelukzaligheid wil bereiden.

Amen