Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6143
23 december 1954

De roep tot Jezus Christus is redding - Gods woord

Er kan u geen andere hulp van boven worden gezonden dan mijn woord dat u waarschuwt en aanmaant en dat u wijst op de juiste weg en op Hem van wie het heil uitgaat, die u vrij wil maken van nood en  leed, maar daar uw wil voor nodig heeft. Ik kan u altijd alleen maar roepen om naar Mij toe te komen, naar Jezus Christus, uw Heiland en Redder uit elke nood. Ik zal steeds naar uw roep luisteren als u tot Mij in Jezus Christus bidt. Want mijn belofte luidt: Wat u de Vader in mijn naam vraagt, dat zal Hij u geven. En daarom doe Ik u mijn woord toekomen opdat u door het woord tot inzicht zult komen, opdat het voor u gemakkelijk zal worden te geloven in Mij als Verlosser van de wereld die zich in Jezus Christus heeft belichaamd om met u in duidelijke verbinding te kunnen treden om voor u het verlossingswerk op aarde te volbrengen.

Ik kan u niet anders helpen dan door mijn woord. En u brengt de vrijwillige verbinding met Mij tot stand wanneer u mijn woord ontvangt of aanhoort. En dan kan Ik u helpen, ook in aardse nood, zoals Ik het u heb beloofd. Maar zolang de mensen geheel ver van Mij af staan en niet geloven en alleen aardse interesses hebben, zolang kan Ik ook niet dichter bij hen komen in het woord. Zolang moet Ik hun ook mijn hulp ontzeggen, omdat ze die niet aan Mij vragen. En daarom is er veel nood en ellende op aarde, want het heeft een klaarblijkelijke uitwerking dat de wereld door de tegenstander wordt beheerst. Het is duidelijk dat de mensen niet anders meer tot nadenken kunnen worden gestemd dan door nood. En dus kan ze hun zolang niet bespaard blijven, tot ze zich met Mij verbinden, mijn woord aannemen en daardoor tot inzicht komen waarom ze op aarde moeten lijden.

Ik kan en wil steeds helpen, doch u zult Mij daarom moeten vragen en Mij door uw roep bewijzen dat u in Mij gelooft en Mij als uw Heer erkent. Dan ben Ik ook steeds tot hulp bereid. Dan zal de aardse en geestelijke nood zijn opgeheven. Want deze laatste is de aanleiding voor de aardse nood die u pijnlijk ondergaat, terwijl u de geestelijke nood waarin de mensheid zich bevindt in de laatste tijd voor het einde, niet zult kunnen overzien. Verwonder u daarom niet wanneer u nog veel leed zult moeten verdragen. Verbaas u niet, maar probeer ze op te heffen doordat u zich innig bij Mij aansluit en om kracht en hulp vraagt in Jezus’ naam, die u dan ook zal worden toegestuurd, zoals Ik het u beloofd heb.

Amen