Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6050
13 september 1954

"Trek u terug in uw binnenkamer"

Trek u terug in uw binnenkamer wanneer u wilt bidden. Want alleen in de stilte vindt u de verbinding met Mij. Alleen in de stilte zult u zich zo innig met Mij aaneen kunnen sluiten dat Ik uw stem kan horen, dat uw gebed in geest en in waarheid op Mij is gericht. En zelfs wanneer u in erge nood bent, wanneer u te midden van mensen vertoeft of van buitenaf zeer in het nauw wordt gedreven, dan zult u zich voor enige ogenblikken moeten afzonderen van uw omgeving. U zult Mij kort, maar innig moeten aanroepen en Ik zal u horen en verhoren - alleen wil Ik uw hart horen spreken, niet slechts uw mond.

En daarom zult u in het kamertje van uw hart moeten gaan. U zult u uit de wereld moeten terugtrekken en van alles wat uw aandacht zou kunnen verstoren. U zult alles moeten vermijden wat het oog prikkelt, wat zo’n indruk op u maakt dat uw gedachten worden afgeleid van Mij. U zult u geheel moeten afsluiten voor alle indrukken van buitenaf. U zult u moeten terugtrekken in de stilte en nu uw gedachten richten op Mij. Dan pas zult u kunnen bidden in geest en in waarheid en dan pas zult u als kinderen naar de Vader komen en Mij al uw noden toevertrouwen. En dan is uw Vader ook altijd tot hulp bereid. U zelf legt dan in uw gebed de kracht. U zelf bepaalt de vervulling van uw verzoeken, want als u tot Mij spreekt als een kind tot de Vader, kan Ik u geen wens weigeren en dan bent u verzekerd van Mijn hulp. Maar worden de woorden alleen gevormd door uw mond - en al gebeurt dit zelfs urenlang - dan bereiken ze mijn oor niet. Ze sterven ongehoord weg, want een gebed van dien aard heeft geen kracht. Zo’n gebed is Mij een gruwel.

Het ligt dus aan uzelf of uw gebeden worden verhoord, want Ik heb u beloofd dat Ik u zal geven waarom u vraagt. En mijn woord zal ook vervuld worden. Maar Ik sla alleen acht op datgene wat uw hart uitspreekt. Maar u gelooft vaak met het gebrabbel van de mond al genoeg te hebben gedaan en u bent teleurgesteld wanneer uw gebeden dan niet worden verhoord. Trek u terug in de binnenkamer van uw hart en spreek dan zonder schroom en vol vertrouwen met Mij, en er zal u vervulling ten deel vallen.

Amen