Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

Vormchristenen - Levende christenen

Uitgave 2012

Inhoud:

BD.9002 Waarom steeds weer nieuwe openbaringen? * TB01

Misleidende uitleg van de bijbel

BD.5957 De letter doodt - De geest maakt levend
BD.8845 Het uitleggen van het goddelijke woord * TB78

Voorbeelden van misleidende uitleg van de woorden van Jezus

BD.2056 Drie-eenheid * TB45
BD.4379 Avondmaal - Geestelijke betekenis - Vlees - Bloed * TB79
BD.8688 Verkeerde uitleg van de woorden van Jezus * TB07 TB79 TB113

Geestelijke dwang

BD.4840 Kerkelijke geboden * TB07
BD.4993 Geestelijke dwang - Dogma * TB18 TB79
BD.6640 Twijfel aan geloofsleren - Geestelijke dwang

Voorbeelden van geestelijke dwang

BD.1375 Menselijke bijzaken - Kerkbezoek * TB79
BD.1482 Vergeving van zonden - Onfeilbaarheid - Handelingen volgens een schema * TB79
BD.2383a De leer van de onfeilbaarheid van het hoofd van de kerk (1) * TB07 TB78
BD.2383b De leer van de onfeilbaarheid van het hoofd van de kerk (2) * TB07 TB78

Ceremonies en gebruiken

BD.2522 Bij ceremoniële handelingen wordt de wil beoordeeld
BD.3139 Ceremonies en uiterlijkheden werken belemmerend
BD.7246 Gebruiken en woorden die men zich heeft aangewend * TB51

Vormgeloof - Vormchristenen

BD.2254 Traditioneel geloof - Gehoorzaamheid - Vrije beslissing
BD.3529 Vormgeloof - Overtuigd geloof
BD.6309 Het niet benutten van het leven - Kerkelijke christenen * TB66 TB127
BD.7690 Bestemd voor vormchristenen * TB68 TB78

Levend geloof - Levende christenen

BD.2300 Levend geloof
BD.6427 Levend geloof in Jezus Christus * TB122
BD.7266 Kenmerk van de levende christen * TB127
BD.7779 De "levende christen"

De kerk van Christus

BD.4721 Christus hoofd van Zijn kerk - Leden van de ware kerk
BD.4942 "Jij bent Petrus, de rots, op jou wil…" * TB110
BD.7072 De ware kerk - Sekten - Het werkzaam zijn van de geest * TB06 TB78

Het priesterambt

BD.2379 Predikambt - Ware predikers - Opnamevaten
BD.5669 Het werkzaam zijn van de geest in alle geestelijke richtingen - Ware vertegenwoordigers
BD.7903 Priesterambt - De ware discipelen * TB113

Moet men uittreden uit de kerk?

BD.0400 Het uittreden uit de moederkerk * TB06 TB78
BD.5571a Uiterlijkheden, Ceremonies - Ware godsdienst (1) * TB79
BD.5571b Uiterlijkheden, Ceremonies - Ware godsdienst (2) * TB79

Het belijden van Jezus Christus in de geloofsstrijd

BD.4012 Het belijden van Christus - Levend christendom * TB127
BD.4768 Het ineenstorten van kerkelijke organisaties - De ware kerk * TB08 TB67
BD.7216 Wie Mij voor de wereld belijdt * TB55 TB104
BD.8723 Het belijden voor de wereld in de laatste geloofsstrijd

-----

BD.3618 Vrije wilsbeslissing - Kerkelijke organisatie
BD.5982 Verandering van het zuivere evangelie - Navolgers * TB06 TB78 TB113
BD.8796 Ieder mens moet voor zichzelf uit zijn weten de consequenties trekken * TB07 TB79

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: