Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5957
14 mei 1954

De letter doodt - De geest maakt levend

De letter doodt, pas de geest maakt levend. Dat zult u allen ter harte moeten nemen, u die de medemensen verkondigt wat geschreven staat. U zult moeten weten, dat u zonder mijn geest elk woord velerlei betekenissen zult kunnen geven. Dat u alles op velerlei wijzen zult kunnen uitleggen en dat u zich daarbij ver van de waarheid zult kunnen verwijderen. Dat u zich een dood weten eigen zult kunnen maken, dat geen waarde heeft voor de ziel. Pas de geest maakt levend en pas de geest verlicht wat tevoren donker was.

Mijn geest geeft u pas opheldering, welke betekenis mijn woord heeft. En pas een verlicht denken begrijpt en verwerkt het woord zo, dat nu de uitleg overeenstemt met de waarheid. Wat zult u allemaal uit de schrift kunnen lezen? U zult de betekenis ervan volledig kunnen verdraaien en u zult ook weer het helderste licht in u kunnen ontsteken, al naar gelang van uw wil en uw vermogen om mijn geest in u te laten werken. En dus kunnen er ook dwaalleren ontstaan en ingang vinden onder de mensen, omdat mijn tegenstander zich overal inmengt, waar Ik zelf nog niet kan zijn in de geest, omdat hij er ook niet voor terugschrikt mijn woord te verdraaien wanneer hij de waarheid maar kan tegenwerken. U weet zelf dat de gedachten van iedere mens in een andere richting kunnen gaan en dat toch ieder graag zijn gedachten als juist en waar zou willen verdedigen. Maar u weet ook dat niet verschillende meningen aanspraak kunnen maken op de waarheid. En u zult daarom Diegene moeten raadplegen, Die zelf sinds eeuwigheid de waarheid is.

U zult Hem om verlichting van uw geest moeten vragen, voordat u aan de uitleg van de schrift begint, die van Mij getuigt.

U zult u niet alleen verstandelijk met mijn woord mogen bezighouden. U zult moeten weten dat elk woord het toelaat, er velerlei betekenissen aan toe te kennen. En u zult moeten trachten er de juiste betekenis aan te geven, maar niet zonder tevoren om mijn bijstand te vragen.

En als u van goede wil bent, als u tracht alleen de zuivere waarheid te verkondigen, zal ook - ter wille van de waarheid - uw denken worden verlicht. Want Ik wil dat de waarheid bekend wordt onder de mensen en Ik wil dat het licht wordt in de harten der mensen, dat echter alleen de zuivere waarheid kan ontsteken.

Niet het woord zelf - de letter - is maatgevend, veeleer de betekenis die in het woord verborgen ligt.

En ook al heb Ik nog zo helder en niet mis te verstaan tot u mensen gesproken toen Ik op aarde wandelde en ook tevoren, toch kunnen ook deze woorden van Mij worden misvormd of niet naar hun betekenis worden uitgelegd, wanneer alleen het verstand en niet ook het hart zich daarmee bezighoudt en wanneer daarbij niet om mijn bijstand wordt gevraagd. En dan kan de letter doden in de ware zin van het woord. Hij kan die ziel doden, die niet wordt aangesproken, waardoor deze zonder enige voeding ten prooi valt aan de geestelijke dood. Of ze krijgt heel verkeerde voeding aangeboden, zodat ze niet tot leven kan ontwaken. Want de geest maakt pas levend.

En deze wil Ik waarlijk al diegenen schenken, die Mij daar innig om vragen. Die genegen zijn Mij zelf en de waarheid te verkondigen om Mij te dienen en de medemensen uit de nood van hun ziel te helpen.

Ze zullen ontvangen wat ze vragen. En dan zullen ze ook goede knechten zijn in mijn wijngaard, die altijd alleen de wil van hun Heer zullen doen en dus ook in waarheid mijn plaatsvervangers op aarde zijn, die in mijn plaats zullen spreken. Hetzelfde woord - in dezelfde betekenis - dat Ik op aarde heb onderricht.

Amen