Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8723
12 januari 1964

Het belijden voor de wereld in de laatste geloofsstrijd

Steeds weer wordt u opheldering gegeven, wanneer u nog in onjuist denken verkeert, wanneer u nog niet het ware licht bezit, wanneer u de waarheid nog ontbreekt. En steeds zijn het gebieden die alleen de geest in u kan ontsluiten, omdat verstandelijke resultaten niet te bewijzen zijn en daarom ook vaak veranderen. Maar de geest zal u in alle waarheid leiden, zoals Ik het u heb beloofd. Wanneer u nu aanneemt dat mijn tegenstander machtiger is dan Ik, omdat hij in de laatste tijd heel duidelijk aan het werk is en veel meer successen behaalt dan Ik in de strijd om de zielen der mensen, dan denkt u toch verkeerd, want zijn macht is alleen het resultaat van uw vrije wil.

Dus zou men eerder kunnen zeggen: u bent sterker dan Ik, omdat Ik uw vrije wil niet aantast. Ik ken echter ook de afloop van al datgene wat u mensen gezamenlijk met de vorst der duisternis nog uitvoert tot aan het einde.

En daarom laat Ik hem en u de vrije loop, maar zegevieren zal geen van u. Integendeel, u zult de verschrikkelijke gevolgen van de wantoestand moeten dragen, omdat mijn macht dan toch in actie komt, wanneer mijn tegenstander de grens van zijn bevoegdheid heeft overschreden.

Alleen de diep gelovige mens zal op de hoogte zijn van alle samenhang en ondanks alle uiterlijke schijn onwankelbaar geloven in mijn liefde, wijsheid en macht. Alle anderen zullen twijfelen aan een God van liefde en kracht, omdat ze het optreden op de voet kunnen volgen van diegene die tegen Mij en tegen alle geloof is. En er zal ook een sterk geloof voor nodig zijn om in deze tijd stand te houden, want het doen en laten van de tegenstander zal een omvang aannemen die hem heel duidelijk doet herkennen. Maar de mensen houden hun ogen gesloten en zijn gewillig tegenover hem, wat hij ook van hen verlangt.

Dan zal dus de geloofsstrijd ontbranden.

En dit is de tijd die is aangekondigd in woord en geschrift. De tijd dat u zich openlijk tegenover de wereld voor Mij of voor hem zult moeten uitspreken.

En deze openlijke bekentenis vraag Ik van u. En u zult dan niet kunnen zeggen dat een innerlijk erkennen van Mij zelf voldoende is, want Ik zelf heb het u gezegd: "Wie Mij voor de wereld belijdt, die zal Ik ook voor de Vader belijden". En dat is steeds alleen zo op te vatten, dat u openlijk voor Mij op zult moeten komen wanneer deze beslissing van u wordt geëist. Het is de laatste, wel erg zware geloofsproef, die echter de mijnen ook zullen doorstaan, want ze zullen ook de kracht van Mij ontvangen. Ze zullen daarom al het ongemak op zich nemen, omdat ze standvastig zijn in de waarheid en weten waarom het gaat.

Doch die geen levend geloof hebben, die niet behoren tot de kerk die Ik zelf op aarde stichtte, van hen zal het geloof schipbreuk lijden. Ze zullen niet standhouden wanneer een openlijk belijden van hen wordt geëist. Ze zullen Mij verloochenen en ze zullen zich er niet mee kunnen verontschuldigen dat ze in hun hart in Mij geloven, want deze openlijke getuigenis zal de mens pas de kracht geven om vol te houden tot aan het einde. Het zal ze als de mijnen bestempelen, die Ik zelf naar het rijk van de vrede zal halen.

En u allen zult deze moed om te belijden moeten opbrengen, wilt u daar ook de hoogste beloning voor in ontvangst nemen: op de nieuwe aarde te leven in gelukzaligheid en vrede, waar geen leed en geen vrees u meer terneerdrukt. En deze moed om te getuigen zal ook worden opgebracht door ieder die door een leven in liefde tot een levend geloof en tot de waarheid is gekomen, terwijl de dode christenen zullen falen, zelfs wanneer ze hoge en allerhoogste ambten bekleden in kerkelijke organisaties, maar die toch meer werelds zijn gericht en dwaalleren verkondigen en daarom geen kracht opbrengen om weerstand te bieden. En dan zal het werkzaam zijn van mijn tegenstander wel openlijk aan het licht komen en de mensen zullen twijfelen aan de macht van een God, omdat die andere macht veel sterker lijkt.

Het is echter slechts een kleine kudde die Mij trouw zal blijven en daarom is ook het einde onherroepelijk gekomen, want het merendeel der mensen bestaat uit duivels, die geen recht meer hebben de aarde te bewonen, die weer in de diepste duisternis worden gestort en daar opnieuw de weg van hun positieve ontwikkeling moeten beginnen, omdat er anders geen verlossing meer mogelijk is. En u mensen zult u daarom ook hier in het juiste denken moeten ophouden. U zult moeten weten dat ook dit een bewuste misleiding door mijn tegenstander is, wanneer hij u wil laten geloven dat een innerlijke getuigenis voor Mij voldoende is wanneer van u de beslissing wordt geëist. U zult open en duidelijk moeten zijn en Mij belijden voor de wereld, daar u anders zult falen in de laatste strijd op deze aarde.

Amen