Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

Voor de discipelen van de eindtijd

Onderrichtingen en bemoediging voor Zijn dienaren van de eindtijd

Uitgave 1996


Inhoud:

BD.1893 'n Bruikbaar werktuig - Missie: het verbreiden van het evangelie
BD.2096 Missie - Strijders voor het rijk Gods Aardse maatregelen
BD.2831 De missie van hen die God willen dienen - 't Verbreiden van de waarheid
BD.3730 De gave om te onderrichten - Leerambt
BD.3736 Het aan 't licht komen van iemands gezindheid
BD.3921 Geestelijke arbeid moet worden vooropgesteld - 'n nieuw arbeidsveld
BD.4309 Opdracht voor de dragers van de waarheid - Opheldering
BD.4315 Geestelijke debatten zijn nodig om opheldering te geven
BD.4408 Niemand kan twee heren dienen! * TB110
BD.4828 Tekort aan maaiers in de tijd van de oogst
BD.4885 De verbreiding van de openbaringen
BD.5085 "Ik heb u nodig" - De zorg van de Huisvader voor Zijn knechten
BD.5627 Strijd met het zwaard van de mond - Waarheid * TB49
BD.5941 Ongewone werkzaamheid van predikers die de mensen moeten opwekken
BD.6736 Ware arbeiders voor het rijk Gods
BD.6783 Verkeerde overdreven ijver
BD.7916 Verklaring voor het ongewone weten
BD.7918 Alleen een gewekte geest kan een juist oordeel vellen
BD.7999 De missie van de laatste discipelen
BD.8442 Arbeid in de wijngaard volgens goddelijke wil
BD.8792 Een goede landman strooit goed zaad uit
BD.8843 Rekenschap afleggen - De verbreiding is dringende noodzaak
BD.8865 Troostrijke woorden van de Vader
BD.8902 Er is nog maar op weinig mensen vat te krijgen
BD.8906 Het verlies van volgelingen
BD.8908 Opdracht * TB70 TB114
BD.8915 De arbeiders in de wijngaard hebben de plicht tegen de dwaling op te treden * TB06 TB49 TB70
BD.9028 Het heengaan van arbeiders in de wijngaard - Verdere ijverige werkzaamheid * TB70

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: