Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.2096
4 oktober 1941

Missie - Strijders voor het rijk Gods - Aardse maatregelen

Het is een buitengewone missie die de mens te vervullen heeft die God daarvoor heeft uitgekozen. De geestelijke nood van de tijd heeft dat soort mensen nodig die actief bezig zijn voor het rijk Gods; ze vraagt mensen die de verbinding tot stand brengen tussen de aarde en het geestelijke rijk, die zich bereid verklaren als tussenpersoon te werken tussen God en de mensen, die inzicht hebben dat wil zeggen: aan wie het weten van de waarheid kan worden overgebracht, want om de nood van de tijd te verminderen, moet eerst de waarheid onder de mensen verbreid worden.

En dit is een taak die grote liefde en een sterk geloof vereist, want deze mens moet standhouden tegen de wreedste vijandigheid van de wereld, hij mag, als zijn zending resultaat wil boeken, niet onzeker worden of verslappen. Hij moet bereid zijn altijd zijn leven voor de waarheid te geven, hij mag aardse macht niet vrezen, zoals hij ook geen acht mag slaan op lichamelijk lijden. Zijn geloof moet steeds sterker zijn en alles overwinnen.

Deze missie is dan alleen uitvoerbaar als die mens in innigste verbinding staat met God, als hij door deze verbinding steeds weer kracht uit God in ontvangst neemt: Want God alleen is zijn sterkte, zijn macht en zijn kracht waardoor hij alles volbrengen kan wat hij wil.

De mensen in de waarheid te willen onderwijzen is een onderneming die groot doorzettingsvermogen en geduld vereist, want het gaat er vaak om hardnekkige weerstand te breken, die begrijpelijk is daar de geestelijke duisternis de mensen onbekwaam en onwillig maakt de waarheid aan te nemen.

Steeds en steeds weer moet deze mens proberen, licht in de geestelijke nacht van zijn medemensen te brengen. Hij moet door zijn eigen levenswandel en de uitwerking ervan, voor de mensen een goed voorbeeld zijn, hij moet steeds weer proberen in liefde invloed uit te oefenen op die mensen die het mankeert aan begrip, en hij mag niet angstig aan de gevolgen denken die voor hem van wereldse zijde door zijn arbeid zouden kunnen ontstaan.

De geestelijke nood van de tijd maakt daadkrachtige hulp noodzakelijk en vereist moedige strijders voor het rijk Gods. En de mensen zullen angstig zijn vanwege de maatregelen die worden opgelegd aan mensen die God dienen. Dezen zullen zich gewillig buigen onder de eisen van hen die zulke maatregelen uitvaardigen - en daarom moet de strijd tweemaal zo ijverig gevoerd worden door hen die zich aanbieden in de dienst van God.

De zichtbare ondersteuning zal niet uitblijven en de kracht en de moed groter en sterker maken om de hun toegewezen missie uit te voeren. Want het gaat om meer dan het aardse leven dat na korte tijd geëindigd is, het gaat om het eeuwige leven dat ieder mens zelf op aarde al gestalte geeft.

Het kennen van de kwellingen enerzijds en het onvoorstelbare geluk anderzijds zal echter de daartoe geroepen mensen ertoe brengen, het zwaarste leed op zich te nemen om dit zijn medemensen te besparen en hen te helpen de eeuwige heerlijkheid te bereiken. En hij zal met volledige overgave mijn missie vervullen, want God zelf staat hem altijd terzijde.

Amen