Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3736
5 april 1946

Het aan 't licht komen van iemands gezindheid

De meest innerlijke gezindheid van de mensen zal openbaar worden als u hun het evangelie brengt in grote aardse nood, als u hun mijn woord aanbiedt als troost en hulp. Als een drenkeling zal menig mens naar het laatste redmiddel grijpen en zich uit mijn woord de kracht halen die hij nodig heeft, om de aardse nood te overwinnen. Terwijl wederom anderen onverschillig of afwerend zullen reageren en de lichtdragers bespotten of zelfs bedreigen. Want de grote nood zal iedere camouflage wegrukken en het ware gezicht zal te voorschijn komen bij die mensen die nog tevoren de schijn bewaarden gelovig te zijn, en dan alle geloof opgeven - het aardse leven verwensen en Mij als Schepper en Bestuurder van hemel en aarde vervloeken. Desondanks geloven ze toch innerlijk aan een Macht die sterk is maar deze nood toch toelaat, zulke mensen zijn het die nu aan mijn tegenstander zijn onderworpen, en die bewust aan allen de strijd aanzeggen die zich voor Mij uitspreken. Want de vloek tegen Mij die zij niet hoeven uit te spreken, maar innerlijk vaak uitstoten door duistere gedachten, valt op hen terug en drijft hen geheel in de handen van mijn tegenstander die hen gebruikt om openlijk te ageren tegen Mij.

Maar ook dezen moeten er door de nood toe gedwongen worden zich te uiten, zij moeten openlijk stelling nemen en zichzelf duidelijk maken wat zij geloven. En deze stellingname zal plaats hebben als u hun mijn woord predikt dat van mijn liefde getuigt dat liefde leert en tot liefde wil opvoeden. Het is een zware beproeving die Ik voorheb met de mensen. Toch is ze niet te ontgaan met het einde voor ogen, dat voor u allen dichterbij is dan u denkt. En wie de proef niet doorstaat in de dagen van nood, wie in deze nood de weg naar Mij niet vindt, die gelooft in zijn binnenste niet, al zou hij dit ook door woorden willen verzekeren.

Terwijl het kracht geeft zal mijn woord de gelovigen aanraken en hun nood verminderen. Maar wie in opstand komt tegen u die hun mijn woord brengt, die onthult zijn innerlijk, en dit is niet in staat nog bereidwillig iets aan te nemen - en zo bespeurt hij ook niets van de kracht van mijn woord. U zult daarom aan erge vervolgingen blootgesteld zijn. U zult bedreigd worden en dan toch moeten standhouden tegenover uw vijanden. Maar ook dit zeg Ik u reeds van tevoren, opdat u weet waar u met mijn woord aan toe bent. Opdat u ook dan nog sterk blijft, omdat u weet dat de uitwerking van uw arbeid voor mijn rijk heel verschillend zal zijn, altijd beantwoordend aan het innerlijk denken van hem, wie u mijn evangelie verkondigt.

En als satan al bezit genomen heeft van de ziel van een mens, zal deze u ook zijn ware gezicht tonen, hij zal Mij bespotten en belasteren en u, als mijn boden, eveneens. Maar vrees dan niet, want Ik ben altijd met u als u voor Mij en mijn rijk werkzaam bent en Ik zal u beschermen, ook tegenover de ergste en vijandigste aanvallen.

Maar trek dan verder en houd u niet op bij diegenen die u herkent als mijn tegenstanders. Draag het licht - mijn goddelijke liefdeleer - verder en breng het hun die kracht en sterkte nodig hebben en u dankbaar zijn voor het aanbieden van mijn woord. Laat u niet afschrikken door hen die U vijandig gezind zijn, want ook dit is de bedoeling van mijn woord, dat de mensen hun innerlijk onthullen: Dat ze openlijk een standpunt innemen tegenover mijn gave en dus tegenover Mij, die hen daardoor tot een beslissing wil dwingen voordat het laatste einde komt.

Amen